Lederaspiranter

Som et led i ledelses- og kompetencereformen En offentlig sektor rustet til fremtiden vil der blive udarbejdet initiativer til at understøtte og forstærke talentudvikling på tværs af staten. Her på siden kan du følge med i og læse mere omkring initiativerne og aktiviteterne.

Hvorfor arbejde yderligere med talentudvikling

At udvikle, understøtte og tiltrække talenter er en vigtig opgave for alle de statslige institutioner. Det er bl.a. dygtige nye ledere der skal være med til at udvikle den offentlige sektor, fremtidens arbejdspladser og derved skabe værdi for borgeren. Derfor arbejder Medarbejder- og kompetencestyrelsen løbende på at understøtte og forstærke de tværstatslige indsatser der gennemføres i ministerområderne for ledertalenter og nye ledere.

 

Hvordan arbejder vi med talentudvikling

Vi indsamler og fordeler inspiration til konkrete indsatser og koordinerer fælles tiltag for talentudvikling i regi af PLUS (Program for ledelsesudvikling i staten). Ud over det eksisterende ledelsesudviklingsforløb ’Talent for ledelse’ arbejdes der på at udvikle et nyt accelereret ledelsesudviklingsforløb for lederaspiranter på tværs af staten og initiativer der vil understøtte at der sker systematisk feedback og opfølgning i første lederjob.

Læs mere om det eksisterende ledelsesudviklingsforløb ’Talent for ledelse’

 

Kontakt:
Camilla Juul Heding Wehoswsky
cajhw@medst.dk
35 27 11 09