Ledermobilitet mellem sektorer

I perioden 2021 - 2022 nedsætter regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner en taskforce, der med afsæt i dialog med udvalgte offentlige og private ledere skal undersøge ledermobilitet – både internt i den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor.

Formålet med projektet er at øge ledermobiliteten mellem sektorer for at understøtte større sammenhæng på tværs og sikre kvaliteten i den tværgående opgaveløsning.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs af fagområder, perspektiver og sektorer at sikre en stærk sammenhæng i opgaveløsningen. Det er derfor vigtigt, at de offentlige ledere kan krydse grænser, at de deler viden og erfaringer, samt at de aktivt opbygger stærke relationer på tværs.

Projektet skal derfor bidrage til øget tværgående samarbejde og gensidig forståelse og respekt på tværs af de forskellige sektorer samt åbne op for nye perspektiver og initiativer.

Det vil ikke alene være en fordel for de offentlige ledere og arbejdspladser, men vil også være til gavn for borgere og samfund, idet kendskab til og respekt for hinandens arbejdsområder på tværs af sektorer kan bidrage til bedre sammenhæng i opgaveløsningen og smidiggøre tværsektorielle overgange for den enkelte borger.

Om ledermobilitet mellem sektorer

I 2021 nedsætter regeringen, KL og Danske Regioner en taskforce, der skal undersøge offentlige lederes mobilitet og afrapportere på dette medio 2022. Det er taskforcens opgave at identificere, hvad der enten afholder lederne fra eller motiverer lederne til at skifte sektor og på den baggrund formulere anbefalinger, der kan inspirere lederne til at foretage sektorskifte.

Som del af afrapporteringen skal taskforcen formulere anbefalinger til, hvordan lederes interesse for jobskifte inden for udvalgte dele af den offentlige sektor samt mellem den private og offentlige sektor kan fremmes.

Taskforcen består af repræsentanter fra staten, Danske Regioner, KL og andre relevante aktører. Taskforcen inddrager øvrige centrale interessenter i arbejdet, samt udvalgte ledere der har erfaring med sektorskifte både internt i den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor.

Inden taskforcen nedsættes, udarbejdes en forundersøgelse, der skal bidrage til at præcisere hvilke fagområder og sektorer, som taskforcen skal fokusere på.

Følg med og læs mere

Du kan løbende følge med i udviklingen af projektet her på siden.

 

Kontaktperson

Ann Maskell
Projektleder
amars@medst.dk
35271112