Ledelse på den hybride arbejdsplads

Denne side er til dig, der er leder på en hybrid arbejdsplads, dvs. en arbejdsplads, hvor medarbejderne delvist arbejder hjemmefra og delvist er fysisk tilstede på arbejdspladsen

Leder

Hvordan kommer man godt i gang med at lede en hybrid enhed?

Når din arbejdsplads vælger at forsøge sig med anvendelse af hjemmearbejde, er det vigtigt, at du tager stilling til den konkrete udmøntning i din enhed. Der er mange opmærksomhedspunkter i forbindelse med anvendelse af hjemmearbejde.

Hybrid ledelse og hybrid arbejdskultur

Når arbejdsformen bliver hybrid, er det ekstra vigtigt, at du som leder har øje for din ledelsesstil. Du kan med fordel benytte dig af nogle særlige ledelsesgreb og have et ekstra fokus på nogle områder. Få gode råd til hybrid ledelse her.

Det er ligeledes vigtigt, at du har et skærpet fokus på arbejdskulturen, da den hybride arbejdsform automatisk vil skabe en ny arbejdskultur og nye måder at samarbejde på. Du kan læse mere om, hvordan du understøtter en god hybrid arbejdskultur her.

Forbered dig – også på at det kan blive svært

Som leder af en hybrid enhed vil du eventuelt møde nogle nye dilemmaer, som du ikke har prøvet tidligere. Fx når nogle medarbejdere ikke kan arbejde lige så meget hjemme som andre pga. deres rolle på arbejdspladsen eller opgavens karakter. Eller når det viser sig, at nogle medarbejdere har svært ved at løse deres opgaver lige så godt hjemmefra som på kontoret og derfor skal justere deres arbejdstilrettelæggelse.

Som leder af en enhed, der skal arbejde hybridt, kan det derfor være godt at forberede dig på, at der kan være behov for svære samtaler. Tal evt. med dine lederkolleger og dit netværk eller spar med din egen leder. Det kan være en god idé at tænke i at kommunikere så klart som muligt, også om de svære emner. Forbered dine medarbejdere på, at der vil være en tid, hvor I alle skal lære og evaluere og blive klogere sammen.