Erfaren leder i staten

Erfaren leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil og få et bredt netværk af andre ledere i staten.

Kurset ’Erfaren leder i staten’ giver dig

 • Styrket evne til at se sig selv som rollemodel på eget niveau og er klar til at træde frem og tage et større ansvar.
 • Større bevidsthed om egne styrker og svagheder samt rutiner.
 • Styrket evne til at arbejde med kerneopgaven og udvikling af egen enhed
 • Inspiration til at udfordre ledelsesniveauerne oven over eget niveau og andre ledere på eget niveau.
 • Indsigt i forandringsprocesser værktøjer til at arbejde med medarbejder-, team- og kulturudvikling.
 • Bedre blik for og evner til at samarbejde med øvrige offentlige og private organisationer.
 • Refleksion over ledelse i en kompleks statslig kontekst sammen med holdet og netværksgruppen, som I tilknyttes.

Udbyttet for jeres organisation er:

 • En mere helhedsorienteret, nytænkende, reflekteret og handlekraftig ledelsespraksis.
 • Erfarne ledere, som er parate til at udfordre påtage sig yderligere ansvar.
 • Øget implementeringskraft, fokus på resultater og større medarbejderengagement.

Målgruppe:

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere med personaleansvar for medarbejdere eller ledere, og som har mindst fem års anciennitet i lederrollen – hovedsageligt på kontorchefniveau. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler/lederudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende

Opbygning og sammenhæng

Det samlede forløb er opbygget over 2 spor: 1) Et kollektivt spor med 4 moduler bygget op med en naturlig progression gennem 4 målrettede temaer om ledelse af komplekse statslige kerneopgaver, samt 2) et individuelt spor med 360 graders feedback, coaching og forankring i egen kontekst samt udarbejdelse af et (skriftligt) personligt ledelsesgrundlag. Samlet set aktiviteter, hvor du udfordres og - i samspil med deltagere og konsulenter - styrkes i at udøve den ledelse, der skaber værdi i løsningen af din kerneopgave.

Samlet består forløbet af:

 • et opstartsseminar på 1 dag,
 • en fase med 360 graders systematisk feedback fra overordnede, underordnede og sideordnede,
 • Fire 2-dages moduler, hvoraf det sidste modul afvikles som en strategicamp/bootcamp,
 • Sideløbende sparring i netværk faciliteret af konsulent, 3 samtaler med en gennemgående konsulent (jf. oversigt nedenfor), arbejde med eget ledelsesgrundlag, 30 dages udfordringer som du selv definerer med udgangspunkt i dit eget og din organisations behov.
 • Et afslutningsseminar på 1 dag.

I alt 12 dage fordelt over 10 måneder. For at få det optimale udbytte af uddannelsen skal du derudover regne med tid til forberedelse, dialog med egen chef og forankring af læring i egen organisation.

Forløbsbeskrivelse:

Læs forløbsbeskrivelsen for Erfaren leder i staten her

Varighed:

Forløbet består af et kick-off, 4 moduler og en afsluttende dag. Dertil skal der afsættes tid til coachingsamtaler samt netværksmøder og forberedelse.

Se kursusdatoerne i tidsplanen for Hold 7 og 8 her

Tilmelding til forløbet:

Der gennemføres ca. 1 hold på Erfaren leder i Staten årligt.

Der er pt. ikke åben for tilmelding til hold på Erfaren leder i staten, datoer for kommende hold meldes ud via vores nyhedsbrev.

Har du spørgsmål er du er altid velkommen til at skrive til erfarenleder@medst.dk.

Pris:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 58.000,00 ekskl. moms.

Bemærk deltagergebyr bliver oprettet i 1. rate efter Kick off og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Har du yderligere spørgsmål til fakturering mv. kan du skrive til erfarenleder@medst.dk.

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager. 

 

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Kontakt:

Projektleder:
Gitte Thit Nielsen
gitni@medst.dk

35 27 11 13 

Koordinator:
Jannie Andersen
janad@medst.dk
35 27 11 01