Erfaren leder i staten

Erfaren leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil og få et bredt netværk af andre ledere i staten.

Kurset ’Erfaren leder i staten’ giver dig

  • Evnen til at kunne sætte spørgsmålstegn ved og udfordre dine overbevisninger om egne styrker og svagheder samt rutiner.
  • Et netværk/læringsgruppe og mulighed for at bruge tid på refleksion over ledelse.
  • Inspiration til at sætte nye tiltag i gang på baggrund af inspiration og fastholde initiativer med henblik på at skabe konkrete resultater.
  • Indsigt i forandringsprocesser og praktiske færdigheder til at arbejde med medarbejder-, team- og organisationsudvikling.
  • Blik for og kompetence til at samarbejde med øvrige statslige institutioner.
  • Evnen til at se dig selv som rollemodel og træde frem og tage ansvar også overfor dine lederkollegaer.

Målgruppen

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere på kontorchefniveau (eller tilsvarende) med personaleansvar for medarbejdere, og som har mindst fem års anciennitet i lederrollen. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Omfang

Forløbet strækker sig over en periode på ca. 6 måneder og består af kick off, fire moduler af 2-3 dages varighed, afslutningsdag samt sparringssamtaler.

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 62.500 kr. ekskl. moms.

Tilmelding til forløbet

Der er åbent for tilmeldinger.  

Se tidsplan for kursusdatoer på Erfaren leder - Hold 6

 

Hold 6 - kursusdatoer: 1. december 2020 - 26. april 2020

Tilmeld dig Erfaren leder i staten - Hold 6

Tilmeldingsfrist: 30. september 2020

 

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager. 

Læs mere - Fakturering

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet 1. rate efter Kick off og 2. rate efter Afslutning af forløbet.

Har du yderligere spørgsmål til fakturering m.v., kan du skrive til erfarenleder@medst.dk

Læs mere - Forløbsbeskrivelse

 

Praktisk:

Praktisk information om sammensætning af holdene

 

Kontakt:

Projektleder:
Inger Wisborg McLeskey
Mail: inmcl@medst.dk
Tlf: 35 27 11 04 

Koordinator:
Jannie Andersen
Mail: janad@medst.dk
Tlf: 35 27 11 01