Erfaren leder i staten

Erfaren leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil og få et bredt netværk af andre ledere i staten.

Kurset ’Erfaren leder i staten’ giver dig

  • Evnen til at kunne sætte spørgsmålstegn ved og udfordre dine overbevisninger om egne styrker og svagheder samt rutiner.
  • Et netværk/læringsgruppe og mulighed for at bruge tid på refleksion over ledelse.
  • Inspiration til at sætte nye tiltag i gang på baggrund af inspiration og fastholde initiativer med henblik på at skabe konkrete resultater.
  • Indsigt i forandringsprocesser og praktiske færdigheder til at arbejde med medarbejder-, team- og organisationsudvikling.
  • Blik for og kompetence til at samarbejde med øvrige statslige institutioner.
  • Evnen til at se dig selv som rollemodel og træde frem og tage ansvar også overfor dine lederkollegaer.

Målgruppe:

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere på kontorchefniveau (eller tilsvarende) med personaleansvar for medarbejdere, og som har mindst fem års anciennitet i lederrollen. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Flow over forløbet:

Omfang:

Forløbet strækker sig over en periode på ca. 6 måneder og består af kick off, fire moduler af 2-3 dages varighed, afslutningsdag samt sparringssamtaler.

Tilmelding til forløbet:

Der gennemføres ca. 2 hold på Erfaren leder i Staten årligt.

Der er ikke åbent for tilmelding til Erfaren leder i Staten.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her, så bliver du orienteret om når der åbnes for tilmelding til nye hold.

Pris:

Deltagerprisen er inklusive udgifter til ophold og forplejning er 62.500 kr. ekskl. moms.

Bemærk deltagergebyr bliver oprettet i 1. rate efter Kick off og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Har du yderligere spørgsmål til fakturering mv. kan du skrive til erfarenleder@medst.dk.

Forløbsbeskrivelse:

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager. 

 

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Kontakt:

Projektleder:
Mette Baltzer Knudsen
mebak@medst.dk
35 27 11 39 

Koordinator:
Jannie Andersen
janad@medst.dk
35 27 11 01