Kursus i hybrid ledelse – for ledere i staten

Dette kursus er til dig, der er leder på en hybrid arbejdsplads i staten dvs. en arbejdsplads, hvor medarbejderne delvist arbejder hjemmefra og delvist er fysisk til stede på arbejdspladsen. Det stiller særlige krav til din ledelse.

Hybrid Ledelse Hjemmeside

På kurset bliver du klædt på til ledelse på en hybrid arbejdsplads, hvor medarbejdere efter aftale har mulighed for at arbejde hjemme – ad hoc eller fast tilbagevendende. Kurset har fokus på trivsel, opgaveløsning og sammenhængskraft, herunder hvordan du skaber velfungerende hybride arbejdsfællesskaber, hvor der både er plads til forskellighed og et godt kollegaskab.

Hybrid ledelse handler grundlæggende om at lede med fokus på stærke samarbejdsflader og sammenhæng i opgaveløsningen, selvom medarbejderen arbejder på tværs af tid og sted og kan aftale en fleksibel ramme for tilrettelæggelse af arbejdet. 

På kurset lærer du at anvende kompasmodellen som et navigationsværktøj, der kan bruges til at balancere ledelsesbehovet i forhold til de fire centrale dimensioner af den hybride organisation: Opgaveløsningen, samarbejdsrelationerne på tværs, arbejdsfællesskabet og de individuelle behov. Dette har til formål at sikre et helhedsorienteret blik, så rammerne for fleksibilitet understøtter den fælles opgaveløsning og de fælles mål.

Kursus i hybrid ledelse giver dig:

 • Styrket forståelse for lederrollen på den hybride arbejdsplads.
 • Indsigt i egne præferencer i forhold til hybridarbejde og hvordan de påvirker din forståelse af medarbejdernes behov.
 • Træning i at anvende kompasmodellen til at analysere ledelsesbehovet i det hybride arbejdsfællesskab - både for medarbejdere der har været ansat i lang tid og for nyansatte.
 • Redskaber til at styrke samarbejdsfladerne i de virtuelle, fysiske og hybride møder.
 • Værktøjer til at styrke dialogen med og mellem medarbejderne om præferencer i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet.
 • Forståelse for hvilke strukturer, der sikrer det tværgående blik og brug af hinandens kompetencer, når man ikke nødvendigvis møder ind på den fælles arbejdsplads hver dag.
 • Viden om hvordan du forebygger nogle af de risici fra en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.
 • Sparring om dine konkrete ledelsesudfordringer i relation til hybrid ledelse.

Målgruppen:

Målgruppen er kontorchefer og tilsvarende ledelsesniveauer i staten med direkte personaleledelse.

Organisationens udbytte:

 • Ledere med en stærk forståelse for lederrollen på den hybride arbejdsplads.
 • Ledere, der har kompetencer til at udøve hybrid ledelse med fokus på både at styrke opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og den individuelle trivsel.
 • Styrkelse af det ledelsesmæssige fundament for tiltrækning, onboarding og fastholdelse af medarbejdere på en hybrid arbejdsplads.
 • Styrkelse af det organisatoriske fundament for fremtidens hybride ledelsesdagsorden.

Indhold og form:

Kurset strækker sig over 9 uger og består af 2 x 2 timer samt 2 fremmøde dage:

 • Kick off d. 28. marts kl. 9 – 11, virtuelt
 • Kursusdag 1 d. 17. april kl. 9 – 17, DGI, Hotel, Tietgensgade 65, 1704 København V
 • Kursusdag 2 d. 8. maj kl. 9 – 17 DGI, Hotel, Tietgensgade 65, 1704 København V
 • Afslutning d. 22. maj kl. 9 – 11, virtuelt

Via konkrete opgaver får du afprøvet og integreret kursets værktøjer og modeller i dit ledelsesarbejde. Mellem de fælles virtuelle sessioner og kursusdagene holder du møder med din læringsmakker, arbejder med egen læringsopgave samt læser litteratur til kurset.

Vil du læse mere om Hybrid ledelse?

Se kursusbeskrivelsen

Tilmelding:

Der er lukket for tilmelding, fristen var d. 8. marts 2023. Kontakt Gitte Thit Nielsen, hvis du har spørgsmål.

Pris:

Deltagerprisen inklusiv forplejning er 7.500,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdet op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet. Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derefter for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Kontakt:

Projektleder
Gitte Thit Nielsen
Mail: gitni@medst.dk
Tlf: 35 27 11 13

Koordinator
Jannie Andersen
Mail: janad@medst.dk
Tlf: 35 27 11 01