Kursusbeskrivelse - Hybrid ledelse

Kurset strækker sig over 9 uger, hvor du via konkrete opgaver får lejlighed til at afprøve og integrere kursets værktøjer og modeller i dit eget ledelsesarbejde. Imellem de fælles virtuelle sessioner og kursusdagene skal der afsættes tid til møder med læringsmakker, arbejde med egen læringsopgave samt læsning af litteratur til kurset.

Virtuel opstartssession (2 timer):

Her introduceres begrebet hybrid ledelse, og der laves en optakt til kursets temaer og arbejdsform. Deltagerne præsenteres for hinanden og etableres i lærings-makkerpar. Der laves en fælles forventningsafstemning, og den forberedende opgave inden kursusdag 1 præsenteres.

Fra opstart til første kursusdag:

Opgave om afdækning af egne behov vedrørende hybrid ledelse.

Kursusdag 1:

Indledningsvist arbejdes med, hvad der kendetegner den hybride arbejdsplads, herunder en fælles undersøgelse af muligheder, faldgruber og ledelsesdilemmaer i det hybride. Der præsenteres et dialogværktøj til samtalerne om præferencer og individuelle forskelle i det hybride arbejde.

Kompas-modellen præsenteres, og vi arbejder med, hvordan modellen kan bruges til at analysere ledelsesbehovet i egen organisation ift. at bedrive hybrid ledelse med fokus på både opgaveløsning, samarbejdsflader på tværs, arbejdsfællesskabet og de individuelle behov.

Der arbejdes i lærings-makkerpar med fokus på afprøvning af kursets modeller og værktøjer i forhold til en ledelsesopgave eller en problemstilling i egen enhed.

Fra kursusdag 1 til kursusdag 2:

Din formulerede læringsopgave inkl. virtuelt møde med læringsmakker.

Kursusdag 2:

Vi arbejder med den hybride leders roller og opgaver, herunder hvordan man som leder sikrer synlig og nærværende ledelse på distancen og balancerer spændet mellem tillid og kontrol samt opbygger tillid i det hybride arbejdsfællesskab. Der sættes fokus på den del af kompasmodellen vedrørende det nære arbejdsfællesskab og på hvordan du skaber gode rammer for trivsel og tilhørsforhold.

Den sidste del af dagen har særligt fokus på møder i det hybride arbejdsfællesskab - hvilke mødeformer egner sig til hvad samt rammesætning og facilitering. En række konkrete mødeledelsesværktøjer præsenteres.

Fra kursusdag 2 til afslutningssessionen:

Fortsat arbejde med din læringsopgave inkl. virtuelt møde med læringsmakker.

Virtuel afslutningssession (2 timer):

Kompas-modellen kobles til holdets erfaringer og der arbejdes med, hvordan du fremadrettet kan udvikle visionerne for den hybride arbejdsplads – hvilke tendenser tegner sig? Hvad kan være next step for udviklingen af hybrid ledelse på de statslige arbejdspladser?

Underviseren

Trille Frodelund Lykke
trille@newstories.dk

Erhvervspsykolog og direktør i New Stories

Trille Lykke er specialist i ledelses- og organisationsudvikling og designer udviklingsforløb for ledere og personalegrupper. Hun coacher og superviserer ledere og medarbejdere på alle niveauer – særligt med fokus på forandringsprocesser og udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber. Trille er medforfatter til bogen ”Hybrid ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted” og har gennem de seneste år hjulpet ledere og HR med at sætte gode rammer for det hybride arbejde og understøtte udviklingen af stærke hybride arbejdsfællesskaber.

Baggrund

Trille er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn og akkrediteret coach på senior practitioner-niveau fra EMCC.
Medforfatter til bøgerne:

  • ”Ledelse efter fyringer”
  • ”MUS-samtalen – ledelse af strategisk kompetenceudvikling”
  • ”Hybrid Ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted”

For yderligere info se her