Masterclass for ledere - Agilitet i staten

I samarbejde med Statens Digitaliseringsakademi og Program for Ledelsesudvikling i Staten lanceres en ny masterclass for ledere om agilitet i en statslig virkelighed.

Masterclass Agilitet I Staten Faellesweb Str

Masterclassen opkvalificerer dig som agil leder og skaber en forståelse for, hvordan ledelsesdisciplinen ændrer sig, når man overgår til et agilt setup, men stadig arbejder med étårige budgetter og lovkrav, som vanskeliggør agile arbejdsprocesser. Særligt bliver du som leder klædt på til at kunne hjælpe dine projekter, teams og medarbejdere med at høste fordelene ved at arbejde agilt.

Udbytte

  • Forståelse for hvordan din lederrolle ændrer sig, når du skal lede agile projekter og medarbejdere i agile teams 
  • Indsigt i hvordan andre ledere succesfuldt har benyttet agilitet i en statslig kontekst gennem en række relevante cases fra undervisernes hverdag
  • Selvindsigt i hvordan dit mindset kan modarbejde eller hjælpe din organisation med at arbejde agilt
  • Værktøjer til at styre opgaveporteføljen i dit team, med henblik på øget produktivitet og gladere medarbejdere
  • Færdighederne til at etablere og lede en agil transformation i staten, og i hvordan typiske udfordringer håndteres.
  • Mulighed for at sparre med eksperter i en paneldebat hvor de deler deres erfaringer med at arbejde agilt i staten

Målgruppe

Kurset er for dig, der har medarbejderansvar og står over for enten at skulle lede agile projekter og teams eller gennemføre en agil transformation. Du er måske kontorchef, afdelingsleder, underdirektør eller lignende. Uanset ledelsesniveau ønsker du indsigt i og værktøjer til, hvordan du bedst understøtter og leder agile projekter og teams.

Varighed: Masterclassen udbydes på to forskellige tidspunkter og afvikles over to dage på følgende datoer, enten:

18. og 19. april 2023

30. og 31. oktober 2023

Pris: Prisen er 10.300 kr. inkl. forplejning.
Lokation: Masterclassen afholdes hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S.

Tilmeld dig til Masterclass for ledere - Agilitet i staten

Masterclass den 18. og 19. april 2023

Masterclass den 30. og 31. oktober 2023

Du får mere praktisk information om masterclassen i ugen op til afholdelse.

Vi forbeholder os retten til at sammensætte hold, der sikrer spredning af ministerområder, ledelsesniveauer og erfaring. Tilmelding lukker ved 25 deltagere.

Kursusprogram

Hent programmet for Masterclassen her