Statslig ledelse på direktionsniveau

Er et ledelsesudviklingsforløb på højt niveau, som er skræddersyet til dig, der er på direktionsniveau

Forløbet styrker dig i at varetage din funktion som del af topledelsen, ledelsesteamet og som leder af ledere. Du udvikler din evne til refleksion over din ledelsespraksis og parallelt hermed din organisations arbejde med effektiv og værdiskabende opgaveløsning. Der udvikles stærke og varige netværk blandt deltagerne.

Udviklingsforløbet Statslig ledelse på direktionsniveau styrker din:

 • Selvindsigt og refleksivitet gennem fokuseret arbejde med perspektiv(skifte), biases, præferencer og kommunikation i rollen som statslig topleder
 • Evne til på direktionsniveau at arbejde med ledelse af ledere og med udvikling og samarbejde i (top)ledelsesteams
 • Evne til strategisk at analysere og udvikle organisationens kapabilitet og heri balancere drift og udvikling til konkret værdiskabelse
 • Evne til at analysere og udvikle samarbejde på tværs af koncernen
 • Evne til at tage ansvar for helheden og lede ”mellemrum” knyttet til interessenter, samarbejde på tværs og udnytte omverdenens viden og ressourcer
 • Din erfaring med at lede risici, være på forkant og navigere under vilkår præget af pres, kompleksitet og hastighed
 • Udvikling af relationer og samspil med andre topledere i staten

Målgruppen for Statslig ledelse på direktionsniveau:

Målgruppen for forløbet er afdelingschefer i departementer, vicedirektører i styrelser og generelt ledere af ledere i staten, der er på direktionsniveau.


Organisationens udbytte af forløbet:

 • Udvikling af deltageren i deres nuværende funktion og dermed og også direkte organisatorisk ’impact’
 • Øget fokus på behovet for at arbejde strategisk med ’organisatorisk kapabilitet’ som grundlag for værdiskabelse
 • Fornyet samspil og balance mellem drift og udvikling i opgaveløsningen
 • Styrket samarbejde i og udvikling af (top)lederteamet
 • Arbejde med proaktiv politikudvikling og nytænkning af samspillet imellem staten og resten af samfundet
 • Tværgående samarbejde inden og uden for organisationen
 • Etablering af stærke netværk med nøglepersoner i andre statslige institutioner

Forløbets indhold og form:

 

Læs forløbsbeskrivelsen for Statslig ledelse på direktionsniveau

Varighed:

Forløbet har en varighed på ca. 9 måneder og består af kick off, 3 netværkssamlinger, 3 moduler af 2 dage, 1 modul af 3 dage og 1 afslutningsdag. Dertil kommer Hogan-test og feedback samt 2 coachingsamtaler. 

Tilmelding til Statslig ledelse på direktionsniveau:

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig et forløb.

Pris:

Deltagerprisen inklusiv primære udgifter til ophold og forplejning er 85.000,00 kr. ekskl. moms. Vær dog opmærksom på, at overnatning og forplejning under strategicamp på sprint 4 som det eneste bestilles og betales af deltageren selv.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet i 2 rater henholdsvis 1. rate efter 1. modul og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

Praktisk:

Kontakt:

Projektleder
Gitte Thit Nielsen

Mail: gitni@medst.dk
Tlf: 35 27 11 13

Koordinator
Jannie Lise Andersen
Mail: Janad@medst.dk
Tlf: 35 27 11 01