Lav jeres egen ledelsessalon

Få tips og tricks til at lave en ledelsessalon i egen organisation.

Billede 3

Kom godt i gang med at lave jeres egen Ledelsessalon for lederne i jeres organisation. Du finder inspirationsmateriale nederst på siden.

Et rum til sparring og inspiration

Formålet med en Ledelsessalon er at skabe et uformelt rum, hvor ledere på tværs af områder kan spare med hinanden om et aktuelt og praksisnært emne. Ved at dele egne erfaringer og høre om hinandens udfordringer og løsninger, kan lederne vende tilbage til deres egen ledelsespraksis med nye perspektiver, energi og inspiration.

Korte og uformelle møder

Ledelsessalonerne er som udgangspunkt korte og uformelle møder af ca. 1 times varighed, hvor fokus er på erfaringsudveksling om et aktuelt og praksisnært emne. Vi anbefaler, at der ikke er mere end 5-7 ledere på nogenlunde samme ledelsesniveau i en ledelsessalon, så der skabes et rum, hvor alle kan blive hørt, og hvor udfordringer og problemstillinger kan drøftes i fortrolighed. 

Understøt den gode dialog 

Hver gruppe bør faciliteres og rammesættes af en medarbejder fra HR. Facilitatoren har til opgave at rammesætte temaet og styre tiden. Desuden er det vigtigt, at facilitator sikrer at alle kommer til orde og understøtter den gode dialog lederne imellem. Eventuelle faciliteringsgreb og oplæg fra facilitator, skal understøtte ledernes erfaringsudveksling og må ikke fremstå som ekspertoplæg. 

Kom godt i gang

Hvis I har lyst til at prøve kræfter med at lave en Ledelsessalon for lederne i jeres organisation, har vi her samlet en materialepakke, som I kan lade jer inspirere af.

Inspiration fra Landbrugsstyrelsen

Idéen til virtuelle ledelsessaloner startede i Landbrugsstyrelsen, som følge af COVID-19- hjemsendelsesperioden i foråret 2020. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen tog idéen om ledelsessalonerne til sig, og opstartede i foråret 2021 de første tværstatslige ledelsessaloner. Læs mere om Landbrugsstyrelens arbejde med ledelsessaloner her.