Ledersaloner i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen søsatte konceptet med ledersaloner under den første hjemsendelsesperiode i foråret 2021, for at skabe et fortroligt rum, som lederne kunne bruge til at udveksle udfordringer og idéer med hinanden.

Landbrugsstyrelsens ledelsessaloner

Corona-hjemsendelse starter idéen
Ideen til de virtuelle Ledelsessaloner i regi af PLUS er opstået med inspiration fra Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen opstartede virtuelle Ledersaloner for deres egne ledere under corona-hjemsendelsen i foråret 2020. Formålet med ledersalonerne var at skabe et virtuelt rum, hvor lederne kunne mødes og sparre om deres nye hverdag og de ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, det gav.

Et virtuelt pusterum
”Vi kunne hurtigt i foråret se, at den nye arbejdssituation med hjemmearbejde skabte både nogle nye udfordringer og nye muligheder for vores ca. 100 ledere. Der var nogle ting, der skulle gøres markant anderledes i forhold til opgavetilrettelæggelsen og kommunikationen med medarbejdere og lederkolleger. Derfor etablerede vi ledelsessalonerne som en slags virtuelt pusterum, og vi fik hurtigt utroligt positiv feedback fra vores ledere, som satte stor pris på at få et refleksionsrum, hvor de kunne ”mødes” og dele erfaringer,” siger Karen Thøgersen, som er leder for HR-udvikling i Landbrugsstyrelsen.

Virtuelle ledelsessaloner i Landbrugsstyrelsen
Til hver ledelsessalon i Landbrugsstyrelsen er der mellem 6 og 8 ledere foruden en medarbejder fra HR, der arrangerer salonerne og fungerer som facilitator og mødeleder. Hver salon tager ca. 45 minutter og finder sted ca. hver anden uge.

Om Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen er en af landets store styrelser med cirka 1200 medarbejdere fordelt på 8 lokationer over hele landet. Det er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på klima og miljø.

For mere information om Landbrugsstyrelsens arbejde med ledersaloner kontakt:
Teamleder Karen Thøgersen, HR-Udvikling, Landbrugsstyrelsen 
kathog@lbst.dk
tlf.: 2155 7849