Din trivsel som leder betyder noget – sæt dig selv i fokus for en stund

Deltag i vores virtuelle ledelsessalon, og sæt fokus på dig selv, din trivsel og arbejdsglæde og reflekter sammen med ligestillede ledere om, hvordan du kan påvirke rammerne omkring din trivsel. Salonen afholdes tirsdag den 14. december 2021 kl. 08.30-09.30.

Ledertrivsel

Din trivsel som leder er vigtig

Din trivsel og arbejdsglæde er lige så vigtig som din medarbejders. Erfaring viser, at trivsel hænger sammen med en højere kvalitet i opgaveløsningen, lavere sygefravær, bedre omdømme og muligheder for fastholdelse på arbejdspladsen. Mange ledere er opmærksomme på deres medarbejders trivsel, men glemmer deres egen. En undersøgelse foretaget af Innovizion under coronakrisen i august 2020 viste, at 86 pct. af de adspurgte ledere ikke havde fokus på deres egen trivsel.

Trivsel, engagement og god opgaveløsning hænger unægtelig sammen, og når du som leder tager vare på din egen trivsel, er du samtidig med til at påvirke din arbejdsplads i en positiv retning og din mulighed for at være den bedste version af dig selv.

Hvad påvirker ledertrivsel?

Hvorvidt man som leder trives i sin lederrolle eller ej, kan have mange årsager. Projektet ”Lederes psykiske arbejdsmiljø” foretaget af BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans i 2020-2021 peger på, at noget at det der kan hæmme det psykiske arbejdsmiljø og dermed påvirke trivslen negativt, er når ledere oplever et uafklaret ledelsesrum, manglende støtte og sparring fra nærmeste leder og ligestillede kollegaer, manglende tid og prioriteringer og en stor arbejdsmængde. Studiet viser samtidig, at noget af det der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø og dermed fremme trivslen er faglig og kollegial støtte, et højt niveau af psykologisk tryghed og tillid, mulighed for indflydelse og autonomi samt muligheden for restitution og refleksion.

Ledelsessalon er dit fortrolige rum

På årets sidste ledelsessalon tager vi fat på din trivsel, da den er vigtig for dig og arbejdspladsen. Du vil til salonen blive placeret i en mindre gruppe bestående af andre statslige ledere. Her får du mulighed for at dele dine erfaringer og få sparring omkring trivsel i lederrollen. Vi skal tale om:

  • Hvad skaber henholdsvis trivsel og mistrivsel hos dig?
  • Hvad har du mulighed for selv at påvirke, og hvordan kan du gøre det? 

Kom gerne med en konkret problemstilling som du ønsker at sparre og drøfte med de andre statslige ledere. Hver gruppe faciliteres og rammesættes af en faciltator fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Tilmelding  

Ledelsessalonen afholdes virtuelt og finder sted:

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 08.30-09.30: (Ikke flere ledige pladser)

Linket til afholdelsen vil blive udsendt dagen inden arrangementet. Deltagelse i Ledelsessalonen er gratis.

I forbindelse med tilmeldingen vil du blive stillet ét enkelt spørgsmål om din trivsel. Spørgsmålet er frivilligt, og dine svar vil blive brugt i anonymiseret form til arrangementet.

Målgruppe

Denne Ledelsessalon er målrettet ledere på alle niveauer i statslige organisationer. Du vil så vidt muligt blive placeret i en gruppe med ledere på samme niveau.

Kontakt

Camille Bank Johansen

Mail: cabjo@medst.dk

Tlf.: 35271105