Distanceledelse – Hvad tager vi med os fra corona?

Deltag i vores virtuelle ledelsessalon om erfaringer fra coronatiden og hvad vi tager med os. Torsdag den. 3. juni kl. 08.30-09.30 eller tirsdag den 8. juni kl. 8.30-9.30.

Billede Til Hjemmesiden 1

Virtuel Ledelsessalon om Distanceledelse – Hvad tager vi med os fra corona?

2021 blev endnu et corona-år, hvor de statslige ledere måtte lede på distancen. En disciplin mange måtte hoppe ud i uden erfaring og en fyldt værktøjskasse. Alt tyder dog på, at lederne i staten har taget opgaven på sig, og er blevet gode distanceledere med plads til 1:1-samtaler, fokus på trivsel og forståelse for vigtigheden af klar kommunikation, anerkendelse og walk-and-talks.

Vigtigt at bruge krisens erfaringer til ny læring 
Selvom corona bød på meget dårligt, har vi uden tvivl også lært noget af krisen. Forskningsprojektet om 'Virtuel ledelse under corona-krisenforetaget af FAOS/CBS peger på, at kommunikationen og samarbejdet mellem lederne internt i organisationerne er forbedret under coronakrisen, ligesom der kan være steder, hvor bureaukratiet er mindsket, og hvor produktiviteten måske ligefrem er steget. Måske har der været mere plads til at begå fejl, mere handlerum eller mere tid til fordybelse? Erfaringerne og læringen vi tager med os, er forskellig alt efter, hvad vi selv har oplevet, og hvordan krisen har påvirket os. 

Kom og del dine erfaringer og refleksioner

På årets anden ledelsessalon ønsker vi at invitere ledere af medarbejdere ind til at dele erfaringer fra coronatiden med hinanden med henblik på, hvilken læring I tager med jer fra coronatiden.

  • Hvornår var du mest presset?
  • Hvilke ledelsesværktøjer har du gjort mest brug af på distancen? 
  • Hvad vil dine erfaringer fra corona betyde for din ledelsespraksis fremadrettet?
  • Hvilke tanker har du gjort dig i forbindelse med reboarding af dine medarbejdere? 

Vores fokus på dagen vil især være på læring i forbindelse med kommunikation og samarbejde, og vi runder dagen af med en kort refleksion over, hvordan vi bedst vender tilbage på arbejdspladsen. 

Tilmelding

Ledelsessalonen afholdes virtuelt og finder sted:

Ledelsessalon 1: Torsdag den 3. Juni kl. 08.30-09.30: (Ikke flere ledige pladser)

Ledelsessalon 2: Tirsdag den 8. Juni kl. 08.30-09.30: (Ikke flere ledige pladser)

De to ledelsessaloner er ens i indhold og format. Linket til afholdelsen vil blive udsendt dagen inden arrangementet. Deltagelse i Ledelsessalonen er gratis.

Varighed og format

Ledelsessalonen vil vare en time, og du vil som leder blive placeret i en mindre gruppe, bestående af andre statslige ledere. Her får du mulighed for, at dele dine erfaringer med, at lede fra distancen og høre hvad andre ledere tager med sig efter et år med corona. 

Hver gruppe faciliteres og rammesættes af en medarbejder fra Kontor for Ledelse og Arbejdsliv.

Målgruppe

Denne Ledelsessalon er målrettet ledere med direkte personaleansvar for medarbejdere fx teamledere eller kontorchefer.

 

Kontakt

Camille Bank Johansen

Mail: cabjo@medst.dk

Tlf.: 35271105