Distanceledelse - Trivsel under hjemmearbejde

Ledelsessalon den 3. marts 2021 kl. 08.30-09.30

Billede Til Ledelsessalon 4Jpg

Virtuel Ledelsessalon om Distanceledelse – Trivsel under hjemmearbejde

Under coronakrisen er mange ledere ufrivilligt blevet distanceledere. De skal sætte retning, skabe resultater og motivere medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Det er en afgørende ledelsesopgave, at medarbejderne trives, også når de arbejder fra distancen, fordi trivsel, motivation og god opgaveløsning hænger sammen og skaber negative og positive spiraler.

I den første Ledelsessalon tager vi fat på emnet Distanceledelse – Trivsel under hjemmearbejde, og inviterer ledere af medarbejdere til at dele erfaringer med ligestillede lederkollegaer fra andre statslige organisationer.

Varighed og målgruppe:

Ledelsessalonen vil vare en time og består af to runder, hvor du som leder får mulighed for at spare med andre statslige ledere om, hvilke udfordringer du har haft med at understøtte dine medarbejderes trivsel fra distancen, og hvilke løsninger der har fungeret godt hos jer.   

Ledelsessalonen faciliteres og rammesættes af medarbejdere fra Kontor for Ledelse og Arbejdsliv.

Denne Ledelsessalon er målrettet ledere med direkte personaleansvar for medarbejdere fx teamledere eller kontorchefer.

 

Tilmelding:

Deltagelse i Ledelsessalonen er gratis.

Ledelsessalonen afholdes virtuelt og finder sted:

Ledelsessalon 1: onsdag den 24. februar kl. 08.30-09.30 - (Ikke flere ledige pladser)

Ledelsessalon 2: onsdag den 3. marts kl. 8.30-09.30 - (Ikke flere ledige pladser)

De to ledelsessaloner er ens i indhold og format. 

Linket til afholdelsen vil blive udsendt dagen inden arrangementet.  

I forbindelse med tilmeldingen vil du blive stillet to spørgsmål om trivsel under hjemmearbejde. Spørgsmålene er frivillige, og dine svar vil blive brugt i anonymiseret form til arrangementet.

 

Kontakt:

Camille Bank Johansen

Mail: cabjo@medst.dk

Tlf.: 35271105