Statslig ledelse på direktionsniveau

Udvider deltagernes ledelsesmæssige handlerepertoire og evne til at udøve ledelse på direktionsniveau i et koordineret samspil med det politiske niveau, egen organisation og relevante omverdens aktører. Der etableres stærke netværk blandt deltagerne

 

 

Temaerne på forløbet

  • Det personlige lederskab og ledelse i direktionsteamet
  • Ledelse af strategi, organisation og forandring i politisk styrede organisationer
  • Ledelse af helheden, samspil med omverden og nye former for offentlig værdiskabelse
  • Udsyn, fremsyn og ledelse af risici og kompleksitet
  • De retlige og demokratiske rammer for offentlig topledelse

 

Målgruppen for forløbet

Forløbet retter sig mod afdelingschefer, direktionsmedlemmer og andre statslige ledere med et tilsvarende ledelsesansvar, som ønsker at arbejde med deres ledelsesudøvelse og lederidentitet i forhold til det at være medlem af en direktion og være leder af ledere.

 

Omfang

Forløbet strækker sig over ca. 8-10 måneder og består af en række moduler, netværksmøder og individuel sparring. Forløbet fylder max 14 dage.

Tilmelding

Tilmelding til og opstart af næste forløb foregår i 2. kvartal 2021

 

Praktisk:

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

 

Kontakt:

Projektleder
Gitte Thit Nielsen

Mail: gitni@medst.dk
Tlf: 35 27 11 13

Koordinator
Stine Bill Toustrup
Mail: stbto@medst.dk
Tlf: 35 27 11 08