PLUS – Masterclasses

En masterclass giver dig sparring og inspiration til din ledelse inden for et specifikt tema.

På en masterclass vil du blandt andet få ny viden og sparring fra en erfaren leder eller specialist, der har udmærket sig i sin ledelse eller har en dyb og bred viden inden for et særligt fagområde.

Du kan tilmelde dig til Masterclass for ledere - Agilitet i staten

Vi har tidligere udbudt masterclasses i følgende emner:

  • Masterclass i cyber- og informationssikkerhed
  • Masterclass i ledelse af beslutninger og beslutningskultur
  • Masterclass i digitale teknologier som forandringsdriver (udbudt i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen)
  • Masterclass for ledere - Agilitet i staten (udbudt i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen)

Kontakt:
Projektleder
Gitte Thit Nielsen
Mail: gitni@medst.dk
Tlf: 35 27 11 13