Masterclass for ledere - Digitale teknologier som forandringsdriver

Masterclassen giver dig et indblik i nye teknologiers potentiale med et fokus på, hvordan du bliver klædt på til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, når der skabes forandring gennem teknologiske teknologier.

COLOURBOX42667827

På masterclassen vil du blive præsenteret for særligt Robotic Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML), men du vil også blive introduceret til teknologier som Blockchain, Cloud, Chatbots og Kunstig intelligens (AI). Du vil udvide dit ledelsesrum med den nødvendige viden til at kunne stille de rigtige spørgsmål og lede aktiv i forhold til en transformation af arbejdsopgaverne, der tager udgangspunkt i en ibrugtagelse af ny teknologi.

Udbytte

 • Konceptuel forståelse for nye digitale teknologier
  Du får den nødvendige viden til at identificere og vurdere, hvordan potentialerne for optimering af processer og udvikling af dit fagområde kan omsættes til forretningsmæssig værdi.
 • Evnen til at udfordre og spørge ind til digitale teknologier
  Du bliver rustet til at indgå i dialog med fx jurister, leverandører samt it- og dataansvarlige, så du sættes i stand til at kunne stille kvalificerede spørgsmål til de oplæg og forklaringer, som du præsenteres for.
 • Klarhed om roller og ansvar
  Du klædes på til at identificere det ledelsesmæssige ansvar i forhold til nye teknologier, og du får samtidigt klarhed over, hvilke andre opgaver og ansvarsområder, som skal være dækket ind.
 • Et værdifuldt netværk
  Du får mulighed for at dele erfaringer, viden og ideer med ligesindede ledere fra andre dele i staten i et fortroligt rum.

Målgruppe

Masterclassen henvender sig til ledere på kontorchefniveau og op. Det er for ledere, som er nysgerrig på nye digitale teknologier, men oplever, at det kan være vanskeligt at forstå og navigere i forhold til dem.

Det er ikke en forudsætning, at du tidligere har arbejdet med nye teknologier i projekter eller drift, blot du er nysgerrig på teknologier og deres anvendelsesmuligheder inden for dit område.

 

Masterclassen udbydes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, tilmelding sker nedenfor.

Tilmelding

Tilmeld dig til Masterclass for ledere - Digitale teknologier som forandringsdriver

Dato: 11. og 13. oktober 2021 - Sted: CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Prisen: 4.200,00 kr. ekskl. moms. 

Tilmeldingsfrist: 3. september 2021, du orienteres om hvorvidt du er optaget på masterclassen efter tilmeldingsfristens udløb.

Deltagerantal: maksimum 24 deltager, når antallet er nået, kommer du på en venteliste.

Vi forbeholder os retten til at sammensætte et hold, der sikrer spredning af ministerområder, ledelsesniveauer og erfaring.

 

Program

Printudgave af program 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til masterclassen, er du velkommen til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen eller kursusadministrationen på en af følgende mailadresser:

Vedr. det fagligt indhold, send en mail til: kompetence@digst.dk

Vedr. det praktisk information, send en mail til: kursus@oes.dk.