Masterclass i cyber- og informationssikkerhed

Masterclass klæder dig på til at træffe kvalificerede beslutninger og lede din organisation inden for cyber- og informationssikkerhed, herunder sikkerhedskultur, informationssikkerhedsstyring og sikkerhedsbrud.

Masterclass i cycersikkerhed

Masterclassen giver dig

  • Klarhed om din rolle og dit ansvar - Du vil blive dygtiggjort i at løfte og prioritere dit ledelsesmæssige ansvar og rolle i det interne arbejde med informationssikkerhed.
  • Indsigt i rammeværk – Du vil blive introduceret for basale rammeværk indenfor informationssikkerhed med henblik på at kunne udføre ledelsesmæssig sparring med medarbejderne.

  • Redskaber til at være en rammesættende leder – Du vil få viden om, hvordan du kan fungere som retningssættende leder og sparringspartner for medarbejdere.

  • Strategisk retning for organisationen – Du vil blive rustet til at kunne gå ind i den strategiske retningssætning i organisationen fx i forhold til risikoappetit og fokusområder.

  • Evnen til at kunne agere ”oversætter” – Du vil arbejde med, hvordan du kan fungere som ”oversætter” mellem operationelle og strategiske aktører.

  • Et værdifuldt netværk – Du vil opnå videndeling, sparring og erfaringsudveksling med andre statslige ledere med lignende ansvarsområde som dit indenfor cyber- og informationssikkerhed

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere, der er ansvarlige for hele eller dele af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i en statslig organisation. Målgruppen har ansvar for beslutninger, der træffes omkring den daglige implementering af informationssikkerhed og/eller den strategiske formidling af informationssikkerhed op mod topledelsen. Således er målgruppen ledere, der har brug for udvikling ift. deres ledelsesmæssige ansvar og rolle indenfor cyber- og informationssikkerhed. Deltagerne kan godt være erfarne ledere, der samtidig er nye på den faglige dagsorden indenfor cyber -og informationssikkerhed og de nye ledelsesmæssige roller, der følger med.

Det kunne fx være dig, der er ansvarlig leder for ISO-implementering, dig der er systemejer med ansvar for eks. sikkerheden i systemer, eller dig der er sikkerhedschef med ansvar for eks. organisationens beredskabsarbejde eller ansvarlig for at rapportere risikovurderinger og -styring til topledelsen.

 

Forløb

Masterclass består af 2 uddannelsesdage samt ½ dags netværksgruppe. Uddannelsesdagene består af en kombination af ekspertoplæg og involverende arbejde med praksisnære cases samt videndeling og networking med andre ledere i staten.

Netværksgrupperne vil blive inddelt tematisk, hvor du vælger dig ind på det/de emner som du er mest optaget af at styrke i din ledelsespraksis. Netværksgruppemødet styres af masterclass underviser med fokus på dels at komme godt omkring det/de valgte tematikker og dels at sikre videndeling og sparring for den enkelte. Mødet afholdes i en af netværksgruppedeltagernes organisation.

Masterclass er designet således at du, gennem arbejde med centrale tematikker og dertilhørende ledelsesrolle, -ansvar og -dilemmaer, vil blive styrket i udførelsen af dine ledelsesopgaver indenfor cyber- og informationssikkerhed. Du vil kunne:

  • træffe kvalificerede beslutninger ift. håndtering af sikkerhedshændelser og ift. organisationens beredskabsorganisering

  • igangsætte, uddelegere og følge op på opgaver relateret til cyber- og informationssikkerhed i egen organisation

  • vurdere, hvad der er det rette niveau for sikkerhed via en risikobaseret ledelsestilgang

  • understøtte en sikkerhedskultur i organisationen

 

Praktisk information

Der afholdes to kursusdage onsdag og torsdag den 4. – 5. marts 2020 hos Scandic Copenhagen fra kl. 9.00-17.00 med morgenmad fra kl. 8.00.

Netværksgruppemøde afholdes mandag den 30. marts 2020 kl. 09.00-12.00 eller 13.00-16.00.

Det forventes, at der forud for kursets afholdelse vil være behov for ca. 1 timers forberedelse samt ½ times forberedelse mellem kursusdagene og netværksgruppemødet.

Prisen for deltagelse på forløbet er kr. 13.350,00 (ekskl. moms), inklusiv forplejning og konferenceophold.

Masterclassen er udviklet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Implement Consulting Group.

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til "Masterclass i cyber- og informationssikkerhed"

 

For at sikre en vis balance mellem ministerområder, køn m.m. fylder vi holdet op efter tilmeldingsfristen. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads holdet.

Der er plads til maksimalt 24 deltagere på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage endelig besked om hvorvidt du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende. I tilfælde af afbud hæfter din arbejdsplads for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Har du spørgsmål til fakturering m.v., kan du skrive til ledelsesudvikling@medst.dk.

Har du spørgsmål til det faglige indhold, kan du tage kontakt til Mie Lindgren fra Digitaliseringsstyrelsen: milin@digst.dk

 

Download kursusbeskrivelsen her