Masterclass i Ledelse af beslutninger

Gode beslutninger skabes af flere aktører i et samarbejde. Masterclass i Ledelse af beslutninger er et intensivt, praksisnært træningsforløb for statslige ledere og medarbejdere, som ofte træffer beslutninger sammen.

Masterclass i Ledelse af beslutninger

Den offentlige værdiskabelse er bl.a. afhængig af god ledelse og af at der træffes gode beslutninger i de statslige organisationer. I visse situationer kan selve den offentlige sektors legitimitet være på spil, hvis beslutninger træffes på f.eks. et for uoplyst grundlag, uden det nødvendige mandat eller uden inddragelse af relevante interessenter.

Gode beslutninger skabes af flere aktører i et samarbejde. Masterclass i Ledelse af beslutninger er et intensivt, praksisnært træningsforløb for statslige ledere og medarbejdere, som ofte træffer beslutninger sammen. Forløbet stiller skarpt på både den enkelte bidragsyder i beslutninger, på ledelse af beslutninger og på beslutningsprocesser. Formålet med masterclassen er at bidrage til at skabe bedre ledelse af beslutninger og en endnu bedre beslutningskultur i staten.

Masterclass i Ledelse af beslutninger giver jer:

  • Metoder til at arbejde systematisk med risikoafdækning og beslutningstagen.
  • Kendskab til egen beslutningsstil og indsigt i hvordan den enkelte kan bidrage til en bedre beslutningskultur i organisationen.
  • Værktøjer til at opbygge en feedbackkultur med psykologisk sikkerhed, hvor ledere og medarbejdere kan dele fejl og lære af dem.
  • Forståelse for individuelle og kulturelle biases, og hvordan de påvirker de beslutninger, I træffer.
  • Øget og bevidst brug af forskellige perspektiver og mangfoldig repræsentation i beslutninger på alle niveauer.

 

Målgruppe

Målgruppen er statslige ledere og medarbejdere, som ofte træffer beslutninger sammen. Som noget unikt for denne masterclass, deltager man sammen med sin ”naturlige beslutningskæde”. Forløbet er således målrettet hele beslutningskæder i en organisation; f.eks. en direktør, vicedirektør, kontorchef, teamleder og centrale medarbejdere.

Der skal tilmeldes minimum 6 deltagere per. beslutningskæde/organisation.     

Forløb og indhold

Forløbet strækker sig over ca. 2 ½ måned og består af 3 fulde kursusdage, og 2 halve dage, der henholdsvis introducerer og afrunder forløbet. Alle kursusdage afvikles som eksternat i København.

Efter introduktionsdagen skal deltagerne tage en test, der kortlægger deres personlige beslutningsstil samt besvare et spørgeskema, der afdækker beslutningskulturen i organisationen. 

I perioden mellem kursusdagene skal deltagerne afprøve deres metoder til beslutningstagning i egen organisation og sparre med deltagerne fra de andre organisationer.

På hele forløbet bliver der sat fokus på, hvordan man i hverdagssituationer kan understøtte gode beslutninger, og hvordan både den enkelte bidragsyder i beslutninger, ledelse af beslutninger og beslutningsprocesserne spiller sammen, når der træffes beslutninger.

Undervisningen varetages af konsulenter fra Center for Ledelse (CFL) med ekspertise i organisationsudvikling, beslutningskultur og diversitet og inklusion og af praktikere med særlig erfaring på feltet.

Pris

Da der er tale om et pilotforsøg tilbyder vi helt særligt, at man kan deltage i masterclassen med start d. september til en pris af 3950 kr. (ekskl. moms) per deltager inklusiv forplejning. Til gengæld forventer vi, at deltagerne forpligter sig på at give grundig feedback på udbyttet af masterclassen og på at dokumentere dette undervejs i forløbet.

Fremadrettet vil deltagelse i masterclassen koste 14.650 kr. (ekskl. moms) per deltager inkl. forplejning.

Tilmelding og kontakt

Hvis din organisation ønsker at deltage, skal I kontakte chefkonsulent Kamilla Heden Henningsen i kontor for ledelsesudvikling på mail kaheh@medst.dk el. tlf. 35 27 11 07.

Tilmeldingsfristen er tirsdag d 30. juni 2020. Dog vil masterclassen løbende blive fyldt op efter først til mølle princippet.

 

Download kursusbeskrivelsen her