Topledernetværk

I det statslige topledernetværk drøfter deltagerne aktuelle politiske dagsordener, strategiske temaer og ledelsesindsatser, der går på tværs i staten - og den offentlige sektor.

Målgruppen for topledernetværket

Målgruppen for netværket er cirka 80 topledere fra departementer, styrelser og statslige institutioner.

Indhold

Topledernetværket er en del af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS). Netværket sætter fokus på de statslige toplederes ansvar i forhold til at lykkes med tværgående og fælles ledelsesopgaver.

Netværket sigter mod at opbygge relationer mellem toplederne, og deltagerne forventes derfor på skift at bidrage med cases og erfaringer som oplæg til fælles drøftelse og debat i netværket. Derudover inddrages eksterne oplægsholdere, som kan være praktikere fra andre sektorer eller lande, eksperter, forskere mv.

Frekvens

Der afholdes to årlige møder i topledernetværket af omkring seks timers varighed.

 

Kontakt:

Projektleder
Inger Wisborg McLeskey
Mail: inmcl@medst.dk 
Tlf: 35 27 11 04