Ny leder i staten

Ny leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for nye ledere. Kurset hjælper dig som ny leder med at træde fuldt ind i din nye ledelsesrolle og giver dig et bredt netværk af andre ledere fra staten.

 

Udviklingsforløbet ’Ny leder i staten’ giver dig:

 • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder og anvende denne refleksion til at forøge din handlekraft.
 • Indsigt i egen rolle i organisationens ledelsesværdikæde og forståelsen for at skabe merværdi fra denne position.
 • Øvelse i at lede dig selv og andre og prioritere egen og andres tid.
 • Redskaber til eksekvering og driftsledelse af egen enhed.
 • Evnen til at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i din ledelsespraksis. 
 • Får øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Evnen til at understøtte udviklingen af tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og til at sætte rammerne for udvikling og nytænkning af kerneopgaven og arbejdsprocesser.

Målgruppen for Ny leder i staten:

Målgruppen er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) i staten med ca. et halvt til to års erfaring. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Bedre resultatskabelse og fastholdelse af talent gennem handlekraftige og reflekterede ledere, der formår at skabe tillid og motivere sine medarbejdere.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Øget fokus på udvikling af tværgående samarbejder internt og eksternt.
 • Øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs

Forløbets indhold og form:

 

Læs forløbsbeskrivelsen for Ny leder i staten

 

Varighed:

Forløbet består af 4 moduler af 2 dage samt et aktionslæringsforløb med to netværksmøder samt et feltstudie uden for staten. Dertil skal der afsættes tid til to coachingsamtaler, hvoraf din chef skal deltage i den ene samt tid til forberedelse.

 

Tilmelding til Ny leder i staten:

Der gennemføres ca. 8 hold på Ny leder i staten årligt.

 

Kommende forløb:

Du kan nu tilmelde dig hold 28 som har opstart den 8. maj 2023, tilmeldingsfristen er den 30. marts kl. 9.00 2023.

Du kan se tidsplanen for hold 28 her

Du kan tilme​lde dig hold 28 her

 

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

 

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 54.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet 1. rate efter 1.modul og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet, hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Kontakt:

Forløbsansvarlig:
Kristian Herdal Molbech
krhmo@medst.dk
35 27 12 13

Koordinator:
Betina Kragh
Betkr@medst.dk
35 27 11 96