Ny leder i staten

Ny leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for nye ledere. Kurset hjælper dig som ny leder med at træde fuldt ind i din nye ledelsesrolle og giver dig et bredt netværk af andre ledere fra staten.

COVID-19

I lyset af COVID-19 situationen aflyses størstedelen af aktiviteter under PLUS programmet.

PLUS forløbene vil blive genoptaget i maj og juni 2020 i det omfang, det kan lade sig gøre. Alle aflyste aktiviteter vil blive gennemført på nye datoer. 

PLUS -tovholdere og administratorer for de enkelte forløb vil løbende holde dig orienteret om konkrete ændringer på det hold, du er tilmeldt.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kontakt teamleder: Hanne Fredslund tlf. 3527 1106

 

Kurset ’Ny leder i staten’ giver dig:

 • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder og anvende denne refleksion til at forøge din handlekraft.
 • Indsigt i egen rolle i organisationens ledelsesværdikæde og forståelsen for at skabe merværdi fra denne position.
 • Øvelse i at lede dig selv og andre og prioritere egen og andres tid.
 • Redskaber til eksekvering og driftsledelse af egen enhed.
 • Evnen til at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i din ledelsespraksis. 
 • Får øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Evnen til at understøtte udviklingen af tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og til at sætte rammerne for udvikling og nytænkning af kerneopgaven og arbejdsprocesser.

Målgruppen:

Målgruppen er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) i staten med ca. et halvt til to års erfaring. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Bedre resultatskabelse og fastholdelse af talent gennem handlekraftige og reflekterede ledere, der formår at skabe tillid og motivere sine medarbejdere.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Øget fokus på udvikling af tværgående samarbejder internt og eksternt.
 • Øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs

Forløbets indhold og form:

Varighed:

Forløbet består af 4 moduler af 2 dage samt et actionlearning-forløb med to netværksmøder samt et feltstudie uden for staten. Dertil skal der afsættes tid til to coachingsamtaler, hvoraf din chef skal deltage i den ene samt tid til forberedelse.

 

Tilmelding til forløbet:

OSB: tidsplanen for hold 11 er ændret.

 

Hold 11 - se tidsplanen

 

Tilmeld dig hold 11 her

 

 

Pris

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 52.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet 1. rate efter modul 1. og 2. rate efter afslutning af forløbet.

 

Læs forløbsbeskrivelsen for Ny leder i staten

 

Kontakt:
Stine Bill Toustrup
stbto@medst.dk
35 27 11 08