Ny leder i staten

Ny leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for nye ledere. Kurset hjælper dig som ny leder med at træde fuldt ind i din nye ledelsesrolle og giver dig et bredt netværk af andre ledere fra staten.

Kurset ’Ny leder i staten’ giver dig

  • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder og anvende denne refleksion til at forøge din handlekraft.
  • Indsigt i egen rolle i organisationens ledelsesværdikæde og forståelsen for at skabe merværdi fra denne position.
  • Øvelse i at lede dig selv og andre og prioritere egen og andres tid.
  • Redskaber til eksekvering og driftsledelse af egen enhed.
  • Evnen til at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i din ledelsespraksis. 
  • Evnen til at lede på tværs af faglige og organisatoriske grænser og forstå merværdien i helhedsorientering.

Målgruppen:

Målgruppen er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) i staten med ca. et halvt til to års erfaring. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Omfang:

Forløbet stækker sig over ca. 6 måneder og består af 8 fulde kursusdage og 2 halve kursusdage. Herudover to individuelle samtaler med konsulenterne på 1 times varighed. Dertil skal lægges forberedelsestid.

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 47.500 kr. ekskl. moms.

 

Der er lige nu ikke åben for tilmelding til Ny leder i staten.

Det forventes at næste hold i 2020 har opstart ultimo 1. kvartal, du kan holde dig orienteret på hjemmesiden, vi annoncerer når der er yderligere informationer om holdopstart.

 

Kursusdatoer for Ny leder i staten hold 9:

Kick off og 1. netværksmøde: 23. januar 2020

Modul 1 (internat): 4. - 5. marts 2020

Modul 2 (internat): 20. - 21. april 2020

Modul 3 (internat): 17. - 19. juni 2020

Herudover vil du skulle deltage på to netværksmøder af en halv dags varighed, samt to individuelle samtaler af ca. 1/2 times varighed.

For at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. fylder vi holdene op efter tilmeldingsfristen. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage endelig besked om hvorvidt du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende. I tilfælde af afbud hæfter din arbejdsplads for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Læs mere - Fakturering

Har du spørgsmål til fakturering m.v., kan du skrive til nylederistaten@modst.dk.

Læse mere - Forløbsbeskrivelse

Hent en forløbsbeskrivelse for forløbet 'Ny Leder i Staten' (pdf).

 

Kontakt

Kontakt:
Stine Bill Toustrup
stbto@medst.dk
35 27 11 08