PLUS og Covid-19

Ledelsesudvikling i staten gennemførers med fysisk fremmøde – også under delvise nedlukninger – dog med flere virtuelle aktiviteter.

PLUS forløbene sigter mod at skabe et fortroligt rum for ledelsesmæssig og personlig udvikling. PLUS styregruppen har vurderet, at der er tale om central kompetenceudvikling, som ikke umiddelbart kan gennemføres virtuelt.

Et PLUS modul er på 1-3 dages varighed og foregår på kursussteder, som overholder de til enhver tid gældende regler fra sundhedsmyndighederne. Et hold har 20-24 deltagere, og en stor del af forløbene foregår i faste læringsgrupper/kernegrupper (4-8 deltagere).

Fra uge 44 og minimum 4 uger frem gennemføres alle PLUS moduler med fysisk fremmøde i grupper med højst ti deltagere. 

Alle internater (moduler med overnatning) ændres til eksternater (uden overnatning) resten af 2020.

Retningslinjer for afvikling af PLUS moduler

Vi har udformet retningslinjer til vores leverandører, som bl.a. handler om, at deltagerne bliver i de faste læringsgrupper/kernegrupper under alle øvelser og måltider. Derudover har vi opfordret til at begrænse den tid, hvor hele holdet er samlet, holde jævnlige pauser, lufte ud i lokalet, spritte af, rengøre undervisningsredskaber og i det hele taget have en hensigtsmæssigt håndtering af øvelser, handouts mv. Du kan læse vores retningslinjer her.

Læringsgruppemøder og coachingsamtaler afholdes virtuelt

For at bidrage til at mindske antallet af fysiske møder mellem modulerne vil kortere møder i læringsgruppen som udgangspunkt blive gennemført virtuelt. Også coachingsamtaler og trio samtaler (samtaler mellem deltager, deltagers nærmeste leder og holdkonsulent) vil blive tilbudt som virtuelle møder.

Der kan komme ændringer

Vi tager grundet situationen med Covid-19 forbehold for ændringer af tidsplanen for de enkelte forløb. Vi følger situationen nøje og vil løbende holde jer orienteret, hvis der sker ændringer i form af udskydelser af moduler og gennemførsel af virtuelle aktiviteter.