PLUS og Covid-19

Alle aktiviteter med fysisk fremmøde udskydes eller omlægges fra 2. december 2020 til 5. maj 2021.

I lyset af de forlængede restriktioner vedrørende forsamlinger indendørs og det fortsatte hjemmearbejde, vil der frem til og med 5. maj 2021 ikke blive gennemført aktiviteter under PLUS programmet med fysisk fremmøde.

Udskydelse og omlægninger af moduler - vinter 2020/21

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har et stærkt ønske om at fastholde lederudvikling, der sigter mod at skabe et fortroligt rum for ledelsesmæssig og personlig udvikling for deltagerne. Af denne grund vil visse moduler på PLUS-forløb blive gennemført virtuelt for at fastholde momentum i læringsforløbet. Andre moduler vil på grund af modulets indhold blive udskudt til det igen er muligt at mødes fysisk. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurderer i et tæt samarbejde med konsulenterne på hvert forløb, om modulerne gennemføres virtuelt eller udskydes. Hvis dit PLUS-forløb er berørt af udskydelser eller omlægninger, vil du få direkte besked om, hvordan dit forløb vil blive gennemført.   

Genåbning på særlige vilkår

PLUS styregruppen har vurderet, at der med PLUS-forløb er tale om central kompetenceudvikling. Moduler på PLUS-forløbene er derfor i efteråret 2020 blevet gennemført med fysisk fremmøde. Modulerne blev på grund af corona-restriktioner i efteråret 2020 gennemført i grupper på højst 10 personer, og alle internater (moduler med overnatning) er ændret til eksternater (dagskurser). Kortere møder i læringsgrupper er som udgangspunkt blevet gennemført virtuelt. Også coachingsamtaler og triosamtaler (samtaler mellem deltager, deltagers nærmeste leder og holdkonsulent) er blevet tilbudt som virtuelle møder.

En genåbning af fysiske aktiviteter på PLUS vil blive på vilkår, der ligner den praksis, der har været gældende i efteråret 2020. Holdundervisning med 20-24 deltagere genoptages, når det er muligt og vurderes forsvarligt.

Retningslinjer for gennemførelse af PLUS moduler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har et skærpet fokus på gennemførsel af modulerne på PLUS-forløb, og har af den grund udarbejdet et sæt retningslinjer for gennemførelse af moduler med fysisk fremmøde. Du kan læse retningslinjerne her. 

Der kan komme ændringer

Vi følger situationen nøje og vil løbende holde jer orienteret om ændringer i form af nye datoer for moduler og gennemførsel af virtuelle aktiviteter.