Talent for ledelse

Vejen til et kompetent lederskab. Talent for Ledelse er et ledelsesudviklingsforløb, der klæder dig på i overgangen fra at være medarbejder til at blive leder. Forløbet giver dig desuden et værdifuldt netværk af kommende chefer i staten.

Mandkaffepaafartenmobil1170x658

Udviklingsforløbet ’Talent for ledelse’ giver dig:

 • Generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og udviklingsområder i en kommende lederrolle.
 • Indsigt i hvordan man skaber og definerer et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Forståelse for vigtigheden i at agere helhedsorienteret.
 • Evnen til at justere sin adfærd i forhold til hvad den konkrete opgave kalder på.
 • Indsigt i variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Evnen til at tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.
 • Et stærkt og fortroligt netværk blandt andre kommende ledere på tværs af staten 

Læs forløbsbeskrivelsen for Talent for ledelse her

 

Målgruppen for Talent for ledelse:
Som deltager skal du være afklaret med at ville være personaleleder, og din organisation skal se dig som en potentiel kommende leder. Målgruppen for forløbet er, specialkonsulenter, chefkonsulenter, teamledere, souschefer og projektledere, der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar.

Hvad er et ledertalent?
Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.


At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • have organisatorisk forståelse og være ambitiøs i forhold til ledelse
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv


Organisationens udbytte af forløbet:

 • Velforberedte og reflekterede lederaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Bedre resultatskabelse.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs.
 • Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse

Flow over forløbet:

Flow - Talent for ledelse

Varighed:

Forløbet består af et kick-off, 3 moduler af 2-3 dages varighed og en afsluttende eksamensdag. Dertil skal der afsættes tid til 2 coachingsamtaler hvoraf din chef kan deltage i den ene, samt netværksmøder og forberedelse.

 

Tilmelding til Talent for ledelse:

Hold 34 har opstart 16. marts 2023 slutter og den 25. september 2023.

Du kan tilmelde dig Hold 34 her

Tilmeldingsfristen er: 2. februar 2023.

 

Der gennemføres ca. 7 hold på Talent for ledelse årligt.

Du kan her se datoer for de kommende forløb her: Tidsplan for Talent for ledelse - Hold 29 - 35

 

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 52.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet i to rater. 1. rate efter Kick off og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager. 

 

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

Kontakt:

Projektleder:
Julie Caroline Preuthun

jucpr@medst.dk
35 27 12 20

Koordinator:
Jannie Andersen
janad@medst.dk
35 27 11 01