Talent for ledelse

Talent for Ledelse er et ledelsesudviklingsforløb, der hjælper dig i overgangen fra at være medarbejder til at blive leder. Forløbet giver dig desuden et værdifuldt netværk af kommende chefer i staten.

Kurset ’Talent for ledelse’ giver dig:

 • Generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder i en (potentiel) lederrolle.
 • Indsigt i hvordan man skaber og definerer et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Forståelse for vigtigheden i at agere helhedsorienteret.
 • Indsigt i variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Evnen til at tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.
 • Et stærkt og fortroligt netværk blandt andre kommende ledere 

Målgruppen for Talent for ledelse:

Målgruppen for forløbet er fuldmægtige, specialkonsulenter, chefkonsulenter, projektledere m.fl., der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar. Som deltager skal du være afklaret med at ville være personaleledere, og din organisation skal se dig som en potentiel kommende ledere.

Hvad er et ledertalent?

Et ledertalent skal ses i forhold til den konkrete organisatoriske kontekst og strategiske mål. Organisationen skal kunne se, at ledelsestalentet vil bringe organisationen tættere på de strategiske mål, idet talentet forstår at skabe følgeskab og levere de ønskede resultater.

Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.

At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv
   

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Velforberedte og reflekterede ledelsesaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Bedre resultatskabelse.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs.
 • Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse.

Varighed og pris:

Forløbet består af et kick-off, 3 moduler af 2-3 dage, og en afsluttende eksamensdag. Dertil skal der afsættes tid til netværksmøder og forberedelse m.m. Prisen inkl. ophold og forplejning er 45.500,00 kr. ekskl. moms.

Et konsortium bestående af Summit Consulting A/S, LEAD – enter next level A/S og PA Consulting Group står for den praktiske gennemførsel af Talent for Ledelse.

Tilmelding til Talent for Ledelse

Der er lige nu ikke åben for tilmelding til Talent for ledelse.

Det forventes at næste hold i 2020 har opstart ultimo 1. kvartal, du kan holde dig orienteret på hjemmesiden, vi annoncerer når der er yderligere informationer om holdopstart.

Det er de statslige organisationer, der udvælger og indstiller deltagere til forløbet Talent for Ledelse. Din tilmelding skal godkendes af din nærmeste chef og af et medlem af topledelsen/direktionen.

Vi fylder holdet op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem de forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet. Herefter anses tilmeldingen som bindende. Din arbejdsplads hæfter herefter for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager, såfremt du ikke kan deltage.

Hvis du har du spørgsmål til forløbet Talent for Ledelse, kan du skrive til  talentforledelse@medst.dk.

Deltagergebyret opkræves i to rater efter kick-off og efter eksamensdagen.

Læs mere - Fakturering

Har du spørgsmål til fakturering m.v., kan du skrive til talentforledelse@medst.dk

Læs mere - Forløbsbeskrivelse

Læs mere om forløbet - Talent for ledelse

 

Kontakt

Kontakt:
Jannie Andersen
Ledelsesudvikling
janad@medst.dk
35 27 11 01