Talent for ledelse

Vejen til et kompetent lederskab. Talent for Ledelse er et ledelsesudviklingsforløb, der klæder dig på i overgangen fra at være medarbejder til at blive leder. Forløbet giver dig desuden et værdifuldt netværk af kommende chefer i staten.

 

Udviklingsforløbet ’Talent for ledelse’ giver dig:

 • Generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og udviklingsområder i en kommende lederrolle.
 • Indsigt i hvordan man skaber og definerer et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Forståelse for vigtigheden i at agere helhedsorienteret.
 • Evnen til at justere sin adfærd i forhold til hvad den konkrete opgave kalder på.
 • Indsigt i variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Evnen til at tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.
 • Et stærkt og fortroligt netværk blandt andre kommende ledere

Målgruppen for Talent for ledelse:

Som deltager skal du være afklaret med at ville være personaleleder, og din organisation skal se dig som en potentiel kommende ledere. Målgruppen for forløbet er, specialkonsulenter, chefkonsulenter, teamledere, souschefer og projektledere, der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar.

Når du er optaget på forløbet skal du sende en kort beskrivelse af din motivation for at deltage på forløbet. Denne bruges til inddeling af netværksgrupperne, samt til den indledende præsentation af dig til din netværksgruppekonsulent. Det betyder, at du begynder din udvikling allerede inden du starter på forløbet.

Hvad er et ledertalent?

Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.


At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • have organisatorisk forståelse og være ambitiøs i forhold til ledelse
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv


Organisationens udbytte af forløbet:

 • Velforberedte og reflekterede ledelsesaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Bedre resultatskabelse.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs.
 • Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse.

Varighed:

Forløbet består af et kick-off, 3 moduler af 2-3 dage, og en afsluttende eksamensdag. Dertil skal der afsættes tid til to coachingsamtaler, hvoraf din chef skal deltage i den ene netværksmøder og forberedelse.

 

Tilmelding til forløbet

 

Se tidsplan for hold 13 og 14

Hold 13 - kursusdatoer, 27. januar 2020 - 10. september 2020

 

Der er åbent for tilmeldinger til hold 14

Hold 14 - kursusdatoer, 26. marts 2020 - 22.oktober 2020

Tilmeldingsfristen er 27. januar 2020

Tilmeld dig hold 14 her

 

Pris

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 45.500,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet 1. rate efter Kick off i 2020 og 2. rate efter Afslutning i 2020

Fra Hold 15 sker der prisjustering af deltagerprisen. Den nye pris oplyses snarest muligt.

 

Læs forløbsbeskrivelsen for Talent for ledelse her

Kontakt

Kontakt:
Jannie Andersen
Ledelsesudvikling
janad@medst.dk
35 27 11 01