Talent for ledelse

Vejen til et kompetent lederskab. Talent for Ledelse er et ledelsesudviklingsforløb, der klæder dig på i overgangen fra at være medarbejder til at blive leder. Forløbet giver dig desuden et værdifuldt netværk af kommende chefer i staten.

 

Udviklingsforløbet ’Talent for ledelse’ giver dig:

 • Generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og udviklingsområder i en kommende lederrolle.
 • Indsigt i hvordan man skaber og definerer et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Forståelse for vigtigheden i at agere helhedsorienteret.
 • Evnen til at justere sin adfærd i forhold til hvad den konkrete opgave kalder på.
 • Indsigt i variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Evnen til at tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.
 • Et stærkt og fortroligt netværk blandt andre kommende ledere på tværs af staten

Målgruppen for Talent for ledelse:

Som deltager skal du være afklaret med at ville være personaleleder, og din organisation skal se dig som en potentiel kommende leder. Målgruppen for forløbet er, specialkonsulenter, chefkonsulenter, teamledere, souschefer og projektledere, der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar.

Når du er optaget på forløbet skal du sammen med din leder svare på nogle spørgsmål vedrørende din motivation for at deltage på forløbet samt jeres fælles forventninger til udbyttet af forløbet for både talent og organisation. Disse informationer bruges til inddeling af netværksgrupperne, samt til den indledende præsentation af dig til din netværksgruppekonsulent. Det betyder, at du begynder din udvikling allerede inden du starter på forløbet.

Hvad er et ledertalent?

Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.


At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • have organisatorisk forståelse og være ambitiøs i forhold til ledelse
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv


Organisationens udbytte af forløbet:

 • Velforberedte og reflekterede lederaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Bedre resultatskabelse.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs.
 • Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse

Varighed

Forløbet består af et kick-off, 3 moduler af 2-3 dages varighed og en afsluttende eksamensdag. Dertil skal der afsættes tid til 2 coachingsamtaler hvoraf din chef kan deltage i den ene, samt netværksmøder og forberedelse.

 

Tilmelding til Talent for ledelse

Der er åbent for tilmeldinger.

Se tidsplan for kursusdatoer for Talent for ledelse - Hold 18

 

Hold 18 kursusdatoer - 18. januar 2021 - 24. august 2021

Tilmeld dig Talent for ledelse - Hold 18

Tilmeldingsfristen er 18. november 2020

 

Pris: Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 52.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet 1. rate efter Kick off og 2. rate efter Afslutning af forløbet.

Læs forløbsbeskrivelsen for Talent for ledelse her

 

 

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager. 

 

Praktisk:

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

 

Kontakt:

Projektleder:
Camilla Juul Heding Wehowsky
Mail: cajhw@medst.dk
Tlf: 35 27 11 09


Koordinator:
Jannie Andersen
Mail: janad@medst.dk
Tlf: 35 27 11 01