Henrik Skovgaard-Petersen, STM

Henrik er kommitteret i juridiske spørgsmål i Statsministeriet og har tidligere være kontorchef i JM. Henrik har gået på Talent for ledelse og Ny leder i staten. Han mener, at indlevelse er det vigtigste – og sværeste – ved ledelse, og peger på, at det er en god idé at have mange forbilleder og søge råd og inspiration fra mange sider.

Billede Linkedin

Navn: Henrik Skovgaard-Petersen

Titel: Cand.jur., ph.d.

Organisation: Statsministeriet

Stilling: Kommitteret

Har gået på: Talent for Ledelse og Ny Leder i Staten

"Talent for Ledelse gav mig evnen og redskaberne til at reflektere aktivt over min ledelsespraksis og -udvikling."

Hvorfor har du valgt at blive leder?

Ledelse valgte mig, mere end jeg valgte ledelse – men i kraft af min erfaring med lederrollen har jeg erkendt, at når ledelse lykkes, kan det være enormt tilfredsstillende. Lederrollen giver mulighed for at skabe resultater og for at sætte et aftryk, ikke blot på egne vegne, men også for mine medarbejdere og deres udvikling og min organisation.

Hvad er det vigtigste du tager med dig fra Talent for Ledelse?

Talent for Ledelse gav mig evnen og redskaberne til at reflektere aktivt over min ledelsespraksis og -udvikling. Det betyder, at jeg også kan arbejde med min udvikling selvstændigt, i mit netværk og som del af min organisation i de perioder, hvor jeg ikke f.eks. er på et PLUS-forløb eller gennemgår andre strukturerede kursusaktiviteter mv.

Hvad er den vigtigste kompetence for dig, i dit lederskab?

Det vigtigste – og sværeste – er indlevelse. Hvis ledelse skal fungere, skal der kontinuerligt være fokus på behovet for at tilpasse og omstille sig til nye situationer og opgaver, og det kræver, at man konstant har blik for, hvor medarbejdere, ledere og organisationen står. Blandt de redskaber, jeg har fået på Talent for Ledelse, er bl.a. bevidstheden om situationsbestemt ledelse meget værdifuld i denne sammenhæng.

Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer du har stået overfor?

Det sværeste som leder har været at tage lederrollen på sig. Transitionen fra specialist til leder er udfordrende og fyldt af dilemmaer, fordi man tvinges til at måle sig selv på andre og uvante parametre – som man ikke altid selv har inden for sin kontrolsfære. Det er alt det, der gør ledelse sjovt og spændende, som også gør det udfordrende.


Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

Tålmodighed er en dyd! Og nej, her tænker jeg ikke på, at det kan tage lang tid at blive forfremmet – som bekendt er lederskab ikke nødvendigvis bundet til en formel titel eller stilling. Det kræver imidlertid tålmodighed at arbejde med sin egen ledelsesudvikling, og man skal indstille sig på meget ”trial and error”. Heldigvis lønner det sig som så meget andet i tilværelsen, der kræver en indsats.

Har du et lederforbillede – og hvorfor?

Jeg er så privilegeret at være i en organisation, der tilbyder mange lederforbilleder, men jeg kan og vil ikke fremhæve én enkelt person – måske netop, fordi ledelse er så sammensat og komplekst et fænomen, at man med fordel kan have flere forbilleder og søge råd og inspiration fra mange sider.