SPOT – Det statslige topledertalentforløb

Med særligt fokus på transition skal det eksklusive SPOT-forløb styrke deltagerne i at træde ind i den statslige toplederrolle.

Temaerne på SPOT

  • De retlige rammer for offentlig topledelse – Kodex VII, revision, god adfærd i det offentlige mv.
  • Nye tendenser– inden for ledelse, organisationsformer, digitalisering mv.
  • Personen i rollen – selvindsigt, refleksion og kommunikation.
  • Styring – at få og bevare indblik i sin organisation, at sætte retning og følge op.
  • Forandringsledelse.
  • Ledergrupper – at udvikle og understøtte værdiskabende ledergrupper.

Målgruppen for SPOT

Målgruppen for SPOT-forløbet er særligt talentfulde statslige kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører eller ledere på tilsvarende niveau, der har flere års erfaring som ledere og udviser et særligt potentiale for at blive topleder i staten. Topledere forstås i denne sammenhæng som styrelsesdirektører og departementschefer.

Deltagerne udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i staten efter en indstillings- og testproces.

Omfang

Forløbet strækker sig over 1 år og består af en kick-off dag, 5 moduler af 2-3 dages varighed og en afslutningsdag.

Tilmelding til SPOT

Deltagerne udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en indstillings- og testproces.

Man kan således ikke selv tilmelde sig SPOT.

 

Kontakt:
Trine Vallebo
Chefkonsulent Ledelsesudvikling
trval@medst.dk
35 27 11 16

Koordinator:
Jannie Andersen
Mail: janad@medst.dk
Tlf: 35 27 11 01