Videnscafé om Offentlig Ledelse

’Videnscafé om offentlig ledelse’ giver dig mulighed for at involvere dig i relevante emner indenfor offentlig ledelse.

Videnscafé om Offentlig Ledelse består af enkeltstående morgenmøder eller gå-hjem-møder, hvor fokus er på viden og debat. Praktikere, debattører, forskere m.fl. drøfter aktuelle tendenser og trends i offentlig ledelse. Der vil løbende blive annonceret arrangementer på denne side.

Næste videnscafé: 

Tidligere videnscaféer:

  • Efterår 2019: ’Proaktiv politikudvikling’. Videnscaféen blev udviklet sammen med Landbrugsstyrelsen.
  • Forår 2019: ’Jagten på talenter er en ledelsesopgave.’ Videnscaféen blev udviklet sammen med Miljø- og Fødevareministeriets departement.
  • Efterår 2018: ’Ledelseskommissionens anbefalinger’. Videnscaféen blev udviklet sammen med tidligere medlemmer af regeringens Ledelseskommission.

 

Kontakt:
Inger Wisborg McLeskey
inmcl@medst.dk
35 27 11 04