Videnscafé om Offentlig Ledelse

’Videnscafé om offentlig ledelse’ giver dig mulighed for at involvere dig i relevante emner indenfor offentlig ledelse.

Offentlig ledelse er i bevægelse. Gennem enkeltstående gå-hjem-møder eller morgenmøder med fokus på vidensdeling og meningsudveksling inviterer vi indenfor til debat om aktuelle trends og tendenser indenfor offentlig ledelse.

Videnscafé om Proaktiv politikudvikling

Samskabelse har igennem længere tid været højt på dagsordenen også i politikudvikling. Men er det noget, vi taler om, eller er det noget vi gør? Og hvad betyder det konkret for de statslige ledere? For tør vi overhovedet lukke interessenter helt ind i det maskinrum, hvor nye regler og ny lovgivning bliver til?

På denne videnscafé blev der sat fokus på, hvorfor vi skal samskabe, og hvordan vi gør det i praksis. Her gav medarbejdere og ledere i Landbrugsstyrelsen os et indblik i deres praktiske erfaringer med at involvere landmænd, landbrugskonsulenter og interessenter i politikudvikling.

Det har krævet tidlig inddragelse, nye værktøjer og kompetencer og ikke mindst mod. Mod til at invitere interessenterne ind, før der er en færdig løsning. Mod til at øve sig for åben dør. Mod til at lade medarbejdere eksperimentere med processen.

Kontakt:
Inger Wisborg McLeskey
inmcl@medst.dk
35 27 11 04