Hvad lærte vi under corona? - Distanceledelse

Videnscafé om Offentlig ledelse den 9. september 2020 kl. 8.30-10.30.

 

 

I tre måneder var de offentlige kontorarbejdspladser forandrede. Opgaverne var der stadig, og de blev løst. Mange nye opgaver kom til. Og de blev også løst. Men opgaverne blev ikke løst efter den vanlige opskrift, for både ledere og medarbejdere sad hjemme. Af gode grunde var vaccineforskere undtaget fra reglen. De havde brug for deres laboratorier og mikroskoper for at undersøge og forstå det nye virus.

Kan man på samme måde betragte de tre måneder i foråret 2020, hvor kontoransatte arbejde hjemmefra som et laboratorium i ledelse og organisation? Og anvende mikroskoper til at forstå de arbejdsprocesser, der udviklede sig? Forstå hvordan et benspænd sætter nye kompetencer i spil og kaster nyt lys over, hvad en organisation er, og hvordan ledelse udøves?

I den næste Videnscafé om Offentlig ledelse kigger vi på forårets eksperiment i et ledelsesperspektiv. Vi har inviteret lektor Caroline Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Århus Universitet. Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har – på tværs af forskningsdiscipliner – samlet erfaringer og ny viden om ledelse, som Caroline vil præsentere på dagen.

I dialogen med deltagerne stiller vi skarpt på tre spørgsmål:

  1. Hvordan har jeres organisation samlet op på erfaringerne fra corona-tiden?
  2. Hvilken læring tager I med jer som ledere og som organisation?
  3. Hvad har den læring medført konkrete ændringer i din ledelse eller i jeres organisation?

Formålet med lederwebinaret er at give dig som leder mulighed for at lytte til og drøfte erfaringer med en ledelsesekspert og lederkollegaer. Du får mulighed for at reflektere over din læring under Coronaperioden og udveksle organisatoriske tiltag og/eller ændringer i egen ledelsesstil og ledelsesadfærd.

Webinaret er virtuelt med aktive drøftelser i mindre grupper og finder sted onsdag den 9. september 2020 kl. 8.30-10.30. Tilmelding er gratis - linket til afholdelsen vil blive udsendt dagen forinden.