Videnscafé om biasbevidst ledelse

OBS: Videnscaféen er afholdt. Kom til virtuel videnscafé onsdag d. 25. januar kl. 8.30-10.30 og bliv klogere på, hvordan du som leder kan blive bevidst om egne bias.

Christina Ottsen

OBS: Videnscaféen er afholdt.

Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 8.30-10.30 byder vi indenfor til en virtuel videnscafé med fokus på, hvordan du som leder kan lede igennem bias.

Hvordan bliver du en mere biasbevidst leder?
På denne videnscafé har vi inviteret forfatter og psykolog Christina Ottsen til at gøre os klogere på, hvordan du som leder kan arbejde bevidst med egne og andres bias. Med øget opmærksomhed på de psykologiske mekanismer bag bias kan du undgå de gængse faldgruber, bryde vanemønstre og skabe plads til innovativ fremdrift. Christina vil komme med eksempler på, hvorfor forskellige perspektiver hjælper os til bedre processer, beslutninger og resultater.

Vi vil blandt andet komme ind på:
- Hvorfor det er vigtigt, at udøve biasbevidst og inkluderende ledelse. 
- Hvordan du som leder kan arbejde bevidst med egne og andres bias.
- Hvordan forskellighed og diversitet i dit team kan skabe værdi.

Tag del i debatten
Vi sætter tid af til, at du kan mødes med dine lederkolleger på tværs af staten i breakout rooms og drøfte biasbevidst ledelse. Vi sætter bl.a. fokus på disse spørgsmål:
- Hvordan skaber jeg et åbent og trygt rum under samarbejde?
- Hvordan kan jeg træne min inklusionsmuskel i hverdagen?
- Hvornår og hvordan har jeg selv stødt på bias i mit arbejde?

Om Christina Lundsgaard Ottsen
Christina Ottsen er hovedforfatter til bogen ”Biasbevidst Ledelse” og uddannet kognitiv psykolog, specialiseret i diversitet og inkluderende ledelse. Hun har en ph.d. i tværkulturel diversitet, og gennem sin forskning hukommelse har hun opnået indgående viden om de psykologiske mekanismer bag bias. Christina er ansat i konsulenthuset Mannaz. Desuden er hun ekstern lektor på Copenhagen Business School.

 

Der er lukket for tilmelding til videnscaféen.