Videnscafé om Generationsledelse

Torsdag den 3. november kl. 9.00-10.00 byder vi indenfor til virtuel videnscafe om generationsledelse. Her fokuserer vi særligt på, hvordan du kan lede unge medarbejdere.

Videnscafe - generationsledelse

Kaos eller synergi – ledelse på tværs af 5 generationer

Mange ledere oplever at diversiteten hos deres medarbejdere og deres forventninger bliver stadig mere udtalte. Samtidig bliver kampen om de unge medarbejdere kun skærpet fremover. Det stiller nye krav at lede på tværs af 5 generationer.

Videnscafeen tydeliggør forskelle på de 5 generationer og hjælper dig til at lede den unge generation og til at skabe synergi på tværs af generationer.

Både forskning og praksis

I denne Videnscafe om generationsledelse får du indblik i både forskning og praksis. Konsulent Karen Christina Spuur, der har forsket i og skrevet om ledelse af unge, vil fortælle om generationsledelse og præsentere et par konkrete og praksisnære værktøjer.

Claus Henrik Larsen, Direktør i Administrations- og Servicestyrelsen under SKAT, vil fortælle om generationsledelse i Skatteministeriets koncern, hvor man nu arbejder målrettet med emnet blandt andet gennem et kursus for ledere og HR medarbejdere samt podcasts.

Program
09.00-09.05     Velkomst ved MEDST
09.05-09.20     Hvad er generationsledelse samt tips og tricks
09.20-09.35     Generationsledelse i ADST og gode råd fra direktøren
09.35-09.50     Refleksion og egen erfaring i breakout-rooms
09.50-10.00     Opsamling fra grupperne og spørgsmål       

Der er lukket for tilmelding.