Videnscafé - Skab en succesfuld hybrid arbejdsplads

Kom til virtuel videnscafé tirsdag d. 14. juni kl. 8.30-10.30 når vi sætter spot på, hvordan du skaber en succesfuld hybrid arbejdsplads.

Videnscafe 2021

Skab en succesfuld hybrid arbejdsplads

Tirsdag d. 14. juni kl. 8.30-10.30 sætter vi spot på emnet hybrid ledelse, når vi inviterer Sara Kragelund (Insightment) og Jesper Riedel (Virtuelledelse.dk) indenfor til at dele perspektiver og viden om hybrid læring internationalt og hvordan man som leder kan skabe en succesfuld hybrid arbejdsplads med fokus på både fleksibilitet og samvær.

Hybride ledelseskompetencer

Hvordan ruster man sig til at lede optimalt for alle, uanset lokation? Hvordan sikrer vi trivsel og samarbejde, og maksimal udnyttelse af kontortiden sammen? Og hvordan får vi alle til at deltage i at skabe en stærk hybrid kultur både når vi er sammen og på afstand? Med afsæt i praktisk erfaring og best practices fra større internationale og danske virksomheder, stiller Sara Kragelund og Jesper Riedel skarpt på de hybride ledelseskompetencer vi skal opbygge for at drive en effektiv hybrid arbejdsplads.

Aktiv debat og erfaringsudveksling

På videnscaféen vil der blive afsat tid til at du kan drøfte dine erfaringer med andre ledere i staten og tage del i debatten om, hvad der fungerer og ikke fungerer, når arbejdet bliver hybridt.

Vi sætter blandt andet fokus på:

  • Hvad har vi lært globalt fra den første tid tilbage på det hybride kontor?
  • Hvordan optimerer vi tiden sammen på kontoret?
  • Hvordan skaber man kultur og energi i et hybridteam?
  • Hvordan bliver man bedre til at opfange signaler om stress og dårlig trivsel på afstand?

Oplægsholdere med erfaring og ekspertviden

Jesper Riedel er stifter og direktør af LeapForward, som gennem hybridledelse.dk leverer vidensdeling, foredrag og workshops samt hjælper organisationer med at skabe fremtidens hybride arbejdsplads. Jesper har ti års international ledelseserfaring, herunder syv års praktisk erfaring som hybridleder af internationale teams i Microsoft

Sara Kragelund er Direktør og stifter af Insightment, som hjælper ambitiøse organisationer og ledere med at skabe positive forandringer gennem inddragelse og dialog med medarbejdere og stakeholders. Sara er uddannet Cand.scient.pol og har ti års erfaring fra tech-branchen.

Sammen er de forfattere til flere artikler om emnet hybrid ledelse, som fx artiklen ’Den hybride arbejdsplads bliver aldrig en succes uden seriøs medarbejderinddragelse’ fra Dansk HR.  


Deltagelse på videnscafeen
Deltagelse i videnscaféen er gratis og er mulig for alle offentlige ledere og HR-personer fra offentlig institutioner.

Videnscaféen afholdes virtuelt over zoom. Link til mødet fremsendes på mail to dage inden arrangementet.