Virtuel ledelse under corona-krisen

Sammen med Steen E. Navrbjerg fra FAOS (KU) og Dana Minbaeva fra CBS inviterer vi til to virtuelle videnscaféer med fokus på virtuel ledelse under coronakrisen.

Virtuel Ledelse

Sammen med Steen E. Navrbjerg fra FAOS (KU) og Dana Minbaeva fra CBS inviterer vi til to virtuelle videnscaféer med fokus på virtuel ledelse under coronakrisen. Steen og Dana vil på de to videnscaféer dele ud af resultaterne fra deres højaktuelle forskningsprojekt Virtuel ledelse under corona-krisen’.  

Forskningsprojektet blev igangsat 15. april 2020 og har haft fokus på at belyse, hvordan ledere i virksomheder og institutioner tackler udfordringen med virtuel personaleledelse under corona-krisen, samt hvilke permanente konsekvenser de nye erfaringer med distanceledelse kan få på arbejdspladserne. Projektet ledes af Steen Navrbjerg, lektor fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på KU og professor Dana Minbaeva fra Department of Strategy and Innovation på CBS. I forskningsprojektet er der indsamlet kvantitative og kvalitative data fra både det offentlige og det private.

De to videnscaféer supplerer hinanden i deres faglige indhold, og man kan derfor med fordel deltage i begge, uden at det dog er en nødvendighed.

Videnscafé d. 11. februar 2021 kl. 8. 30-10.30
Virtuel ledelse under og efter corona – produktivitet, trivsel og ledelse

På den første videnscafé, vil Steen dele resultater fra forskningsprojektet og blandt andet komme ind på, hvad corona-krisen har betydet for produktivitet og trivsel. Ydermere vil han indvi os i, hvad der har været de største udfordringer for personalelederne, og hvad distanceledelse har betydet for internt samarbejde og de organisatoriske siloer.

- Der er nu lukket for tilmelding til denne videnscafé

Videnscafé d. 11. marts 2021 kl. 8.30-10.30
Virtual work after Corona: what we should start, keep and stop doing in HR

På den anden videnscafé vil Dana sætte fokus på, hvad vi kan tage med os fra corona-krisen. Med udgangspunkt i data fra forskningsprojektet, vil hun bl.a. komme ind på hvad ledere og HR kan tage med sig af læring fra coronakrisen og om der måske er et perspektivskifte for på vej?

Bemærk: På denne videnscafé, vil det faglige oplæg foregå på engelsk.

Der er nu lukket for tilmelding til denne videnscafé.