Tværoffentlige ledelses-initiativer

Ledelses- og Kompetenceaftalen

Ledelses- og kompetenceaftalen er indgået mellem den daværende regering, KL og Danske Regioner for at styrke offentlig ledelse.