Initiativer vedrørende ledelses- og kompetenceudvikling

Under ledelses- og kompetenceaftalen skal en lang række initiativer understøtte udviklingen af medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Ledelses- og kompetenceudvikling skal understøtte en offentlig sektor rustet til fremtiden.

God ledelse og dygtige medarbejdere er nøglen til en velfungerende og sammenhængende offentlig sektor. Vores fælles velfærd bygger på den indsats, der hver eneste dag leveres af kompetente og engagerede ledere og medarbejdere, som gør en stor forskel for deres medborgere. De er den vigtigste grund til, at den offentlige sektor generelt leverer god velfærd. Derfor er det vigtigt at investere i de offentlige ledere og medarbejdere.

Staten, KL og Danske Regioner vil i fællesskab arbejde for fortsat at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Det vil blandt andet ske med afsæt i Ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger. Ledelseskommissionen blev i 2017 nedsat af regeringen med henblik på at se nærmere på ledelsen i den offentlige sektor og lancerede sine 28 anbefalinger i juni 2018.

 Læs ledelseskommisionens anbefalinger

 Læs Ledelses- og kompetencereformen ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’

 

Initiativer til styrket ledelse og kompetenceudvikling

Her på siden kan du læse nærmere om de initiativer der vedrører ledelse:

  • Evaluering af offentlig ledelse
  • Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor
  • Ledermobilitet mellem sektorer
  • Kompetenceprofiler for statslige topledere
  • Eftersyn af de offentlige lederuddannelser
  • Ledelsesugen
  • Ambassadør for offentlig ledelse
  • Lederaspiranter