Direktionsforløb på tværs

- et forløb for dig, der er topleder i stat, region og kommune

Direktionsforløbpåtværs1

Hvordan kan stat, region og kommune i fællesskab styrke udviklingen af den offentlige sektor? Det kan du som topleder være med til at sætte retning for i et nyt direktionsforløb. Samtidig kan du bidrage til oparbejdelsen af et stærkt, tværsektorielt netværk til gavn for hele samfundet.

Direktionsforløb på tværs af tre sektorer

Som en del af ledelses- og kompetenceaftalen og med henblik på at styrke den offentlige topledelse på tværs afholder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for første gang et direktionsforløb for topledere i de tre offentlige sektorer. 

Forløbet gennemføres d. 8.- 9. december 2022 og indeholder desuden et virtuelt kick-off og et virtuelt kick-on.

Fokus på tværgående offentlig værdiskabelse

Som offentlig topleder skaber du rammerne for håndteringen af komplekse samfundsudfordringer, skal navigere i krævende politiske rum og være medskaber af den værdi, som retter sig direkte mod borgere, virksomheder og organisationer. En væsentlig kompleksitet i ledelsesopgaven går derfor på at finde fælles løsninger på tværs af de offentlige sektorer. Der findes konkrete ledelsesråd fra en række vinkler, men for at løfte opgaven er der brug for, at du arbejder sammen med ledere fra andre sektorer. Sammen kan I styrke evnen til både at lede opad og udad og forbinde de to ledelsesretninger.

Samarbejde om konkrete samfundsudfordringer  

Direktionsforløbet er et ledelses- og netværksforløb, hvor du samarbejder med ligestillede topledere om konkrete samfundsudfordringer som f.eks. klima, social ulighed, behov for arbejdskraft. Hensigten er helt konkret at lade dig og de øvrige ledere:

  • Diskutere ledelse og ledelsesrelevante temaer på tværs af stat, regioner og kommuner.
  • Drøfte den nuværende offentlige ledelse på topniveau og vurdere, hvordan den i endnu højere grad kan føre til ønskede resultater.
  • Få større indsigt i, hvilke betingelser der gør sig gældende for en tværgående topledelse med fokus på håndtering af komplekse problemer.
  • Skabe grobund for stærke, tværsektorielle netværk med et fælles sigte for at øge samfundsværdien.

Styrket indsigt i eget ledelsesrum og stærkt tværgående netværk

Hvad enten du er topleder i en statslig styrelse, et departement, en kommune, en region eller en stor, regional institution, vil problemstillingerne være relevante for en konkret ledelseshverdag og -opgave. Dit bidrag vil være af stor betydning for den fælles forståelse af tværgående topledelse.

Du får direkte udbytte i form af en styrket indsigt i dit eget strategiske ledelsesrum, og du får konkrete idéer og værktøjer til at arbejde din egen organisation ind i de store dagsordener. Slutteligt får du et stærkt netværk med en bred vifte af kompetencer.

Direktionsforløbet er bygget op om seks sprints i arbejdet med konkrete cases og inddragelse af relevante, eksterne input. Alle elementer skal bidrage til læring og inspiration og skabe forudsætninger for en god, fælles ledelse på tværs af sektorerne.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding, har du spørgsmål til forløbet er du velkommen til, at kontakte Gitte Thit Nielsen, kontaktoplysninger nederst på siden.

Datoer for forløbet

  • Virtuelt intromøde kl. 8.30-10.00 den 25. november 2022
  • 2 dages internat den 8. - 9. december 2022 (afholdes på Sjælland) 
    • programmet starter kl. 10.00 d. 8. december og slutter kl. 15.30 d. 9. december. 
  • Virtuelt møde kl. 8.30-10.00 den 19. december 2022

Deltagelse på forløbet er gratis og der er et begrænset antal pladser, men tilmelding er bindende. Der forventes 24 deltagere.

Til sikring af en balance mellem de forskellige sektorer er tilmelding ikke ensbetydende med en plads på forløbet. Pladserne fordeles i uge 39 og du modtager endelig bekræftelse på din deltagelse i uge 40.

Kontaktperson

Gitte Thit Nielsen
gitni@medst.dk
35 27 11 13