Direktionsforløb på tværs

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i samarbejde udvikle et direktionsforløb for offentlige topledere på tværs af stat, kommuner og regioner. Formålet er at styrke den fælles viden om god offentlig ledelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at igangsætte direktionsforløb for offentlige topledere på tværs af stat, regioner og kommuner. Formålet er, at direktionerne drøfter og styrker den ledelse, der bedrives på topniveau i den offentlige sektor for at levere de ønskede resultater. De nye forløb skal samtidig give direktionerne større indsigt i ledelsesvilkår, -udfordringer og -muligheder på tværs af stat, kommuner og regioner. De nye forløb skal dermed inspirere og øge den fælles viden om ledelse og ledelsesrelevante temaer på tværs af stat, kommuner og regioner.

 

Kontaktperson

Mette Baltzer Knudsen
mebak@medst.dk
35 27 11 39