Bestyrelse

Forum for Offentlig Topledelse ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Danske Regioner og KL. I bestyrelsen deltager:

  • Departementschef Peter Stensgaard Mørch (formand), Finansministeriet
  • Administrerende direktør Kristian Vendelbo, KL
  • Administrerende direktør Adam Wolf, Danske Regioner
  • Departementschef Jens Brøchner, Skatteministeriet
  • Regionsdirektør Per Bennetsen, Region Sjælland
  • Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune og formand for KOMDIR.


Sekretariat
Bestyrelsen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL. Sekretariatet varetager den daglige koordination og bidrager til det løbende projektarbejde.

KL: Direktør Jonatan Schloss, tlf. 3074 3240,  eller chefkonsulent Anders Christian Dyhr, tlf. 3370 3557, acd@kl.dk  eller 

Danske Regioner: Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper tlf. 2138 5620, hca@regioner.dk

Medarbejder – og Kompetencestyrelsen: Lene Ryman Vognsen tlf. 3527 1214, lervo@medst.dk, Camille Bank Johansen, tlf. 3527 1105, cabj@medst.dk