Kontakt

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet c/o Medarbejder- og kompetencestyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Yderligere kontaktoplysninger


Medarbejder – og Kompetencestyrelsen: Chefkonsulent Trine Vallebo, tlf. 3527 1116, trval@medst.dk, chefkonsulent Stine Roed Nielsen, tilf. 3527 1110, stirn@medst.dk eller fuldmægtig Camille Bank Johansen, tlf. 3227 1105, cabjo@medst.dk 

KL: Chefkonsulent Anders Christian Dyhr, tlf. 3370 3508, acd@kl.dk, specialkonsulent Louise Angelo, 8779 6362 , loua@kl.dk


Danske Regioner: Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper mobil 2138 5620, hca@regioner.dk