Ledelsesugen

I perioden 2019-2021 afholdes Ledelsesugen én gang årligt. Her inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor til at sætte særlig fokus på offentlig ledelse sammen med stabsfunktioner, lederforeninger og forskere. Bag initiativet står Regeringen, KL og Danske Regioner.

For andet år i træk afholdes der i uge 44 Ledelsesuge, der med ekstra fokus på offentlig ledelse markerer vigtigheden af god ledelse i den offentlige sektor. Formålet med ledelsesugen er at udvikle offentlig ledelse og ledere igennem dialog og vidensdeling samt at give offentlige ledere en anledning til at sætte særligt fokus på ledelsespraksis og den værdi, det skaber for samfundet.

En offentlig leders væsentligste opgave er at skabe værdi for borgerne, og derfor sætter Ledelsesugen fokus på, hvordan man skaber den værdi bedst muligt. Når ledere skaber samarbejder mellem enheder, prioriterer sine opgaver og kontinuerligt udvikler og sikrer kvaliteten af opgaveløsningen sammen med medarbejderne er det fordi, det skal gøre en forskel for borgerne.

Ledelsesugen er derfor med til at understøtte, at offentlige ledere udvikler sig fagligt, sådan at de kan skabe offentlige arbejdspladser, der både nu og fremover kan levere god velfærd til borgeren og sikre et velfungerende velfærdssamfund.

Om Ledelsesugen

I forbindelse med ledelses- og kompetenceaftalen indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner vil der fra 2019 til 2021 årligt blive afholdt en ledelsesuge, som sætter særligt fokus på offentlig ledelse. Ledelsesugen henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt stabsfunktioner, der understøtter ledere, lederforeninger, forskere m.fl. Ambassadøren for offentlig ledelse er ambassadør for ledelsesugen og vil være med til at tegne ledelsesugen udadtil.

Selve dét at tale om offentlig ledelse, dele erfaring og viden er med til at udvikle offentlig ledelse. I løbet af ugen skal der derfor tales om offentlig ledelse, debatteres tendenser, nørdes ny viden, deles gode eksempler på, hvad der virker inden for offentlig ledelse, reflekteres over egen praksis og vises til omverden den forskel, ledelse og ledere gør i hele den offentlige sektor.

Ugen skal give anledning til dialog om offentlig ledelse på tværs af niveauer, sektorer og fagområder i hele den offentlige sektor, hvor ledere kan spejle sig i hinanden, inspirere og reflektere sammen, dele praksiserfaringer og gode eksempler på ledelse, der har skabt værdi for borgerne.

Vi opfordrer til, at der lokalt sættes særligt fokus på ledelse i uge 44, for sammen i egen organisation at skabe et rum til at reflektere, perspektivere og arbejde med ledelsesudvikling. Temaerne bestemmer I selv.

Følg med og deltag i debatten

 

Kontaktperson

Stine Roed
Projektleder
stirn@medst.dk
3527 1110