Styrket lederudvikling i staten – Digitale læringstilbud

Regeringen vil videreudvikle og udbygge Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS). Det skal ske med digitale læringstilbud, så fleksibiliteten for den enkelte leder øges i forhold til tid og sted.

Styrket Lederudvikling I Staten Digitale Læringstilbud Billede

Der satses yderligere på udvikling af de statslige ledere. Videreudvikling og udbygning af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) skal være med til at sikre, at det bliver muligt at komme bredere ud til statens ledere med lederudvikling, der udvikler og styrker ledelse i den offentlig sektor.

Med udnyttelse af den teknologiske udvikling vil flere ledere få tilbudt lederudvikling af høj kvalitet uafhængig af tid og sted. Det betyder blandt andet, at lederen kan modtage læring præcis, når behovet melder sig. Det bliver med andre ord muligt at supplere den klassisk undervisning med mere digitaliseret læring. 

Projektet er allerede godt i gang

Projektet består overordnet af to fase. Første fase strækker sig til og med august 2021 og har til formål at skabe et tilstrækkeligt overblik over, hvad der allerede eksisterer af digitale læringstilbud til statens ledere, og hvad de statslige ledere og lokale HR-enheder efterspørger. Herefter påbegynder anden fase, der har til formål at udvikle og implementere konkrete digitale læringstilbud til statens ledere.

Kom med dine inputs

Hvis du har forslag til ledelsesfaglige emner, der kan formidles digital, er du velkommen til at sende dine forslag til os her

What is in it for me?

Du vil som leder kunne tilgå relevant ledelsesfaglig indhold digitalt, og dermed opnå en større fleksibilitet i din lederudvikling i forhold til tid og sted. 

Du vil som lokal HR-enhed, der udbyder og videreformidler lederudvikling til statens ledere, kunne benytte vores digitale læringstilbud lokalt og sammentænke det med eksisterende læringstilbud.

 

Kontaktperson

Anja Chanett Dahl

Projektleder

andah@medst.dk

35 27 12 03