Programstyring af ledelses- og kompetenceaftalen

Fremdrift og koordinering på tværs af ledelses- og kompetenceaftalen sikres i en programorganisation med en tværoffentlige styregruppe i spidsen.

Programstyringen af ledelses- og kompetenceaftalen foregår i regi af det nationale partnerskab om ledelse og kompetencer, hvori både staten, KL og Danske Regioner indgår. Partnerskabet er ansvarlig for, at ledelses- og kompetenceaftalen gennemføres inden for de fastsatte rammer og for at sikre, at ambitionerne nås.

Overordnet set består programorganiseringen for ledelses- og kompetenceaftalen af en styregruppe, en koordinationsgruppe og et programsekretariat. Ansvaret for den praktiske implementering af initiativerne er forankret i projektgrupper, der refererer til programorganisationen. Derudover er der tilknyttet en følgegruppe til partnerskabet, som består af repræsentanter fra faglige organisationer og lederforeninger.

I menuen til venstre kan du læse mere om styregruppen, koordinationsgruppen, følgegruppen og programsekretariatet.