Følgegruppe for ledelses- og kompetenceaftalen

Følgegruppen består af repræsentanter fra faglige organisationer og lederforeninger, som bistår med deres fagspecifikke viden og netværk i implementeringen af ledelses- og kompetenceaftalens initiativer.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at realiseringen af mange af ledelse- og kompetenceaftalens initiativer kræver samarbejde og dialog med de faglige organisationer og andre relevante interessenter. Følgegruppen mødes halvårligt.

Følgegruppens medlemmer er:

 • Lars Søgaard Jensen, BUPL
 • Bente Sorgenfrey, FH
 • Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
 • Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
 • Mette Marie Langenge, HK/K
 • Joan Lindskov, FOA
 • Henriette Søltoft, DI
 • Stine Graaskov Jensen, DA
 • Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Sofie Nilsson, Akademikerne
 • Niels Nybye Ågesen, Kommunaldirektørforeningen
 • Pernille Blach Hansen, Region Midtjylland
 • Berit Toft Fihl, Lederne
 • Poul Skov Dahl, UCL
 • Christian Mathiasen, Erhvervsakademi Aarhus