Koordinationsgruppe for ledelses- og kompetenceaftalen

Koordinationsgruppen arbejder på styregruppens mandat og støtter programsekretariatet i gennemførelsen af initiativerne i ledelses- og kompetenceaftalen.

Koordinationsgruppen arbejder på styregruppens mandat og inden for de overordnede rammer, der er besluttet der. Koordinationsgruppen støtter programsekretariatet i gennemførelsen af projekterne. Koordinationsgruppen mødes månedsvis.

Koordinationsgruppen drøfter og træffer løbende beslutninger om forhold, der ikke kan besluttes af programleder eller i de enkelte projekter. Koordinationsgruppen er derudover ansvarlig for at sikre, at planlægning og arbejdskraft hænger sammen. Koordinationsgruppen forelægges løbende status for programmets fremdrift og problemstillinger.

I koordinationsgruppen sidder:

  • Christiane Stelling, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, formand
  • Lone Bekker, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Trine Elmelund Christensen, Finansministeriet
  • Jens Wermuth, Finansministeriet
  • Sanne Brønserud Larsen, KL
  • Henrik Casper, Danske Regioner