Programsekretariat for ledelses- og kompetenceaftalen

Programsekretariatet er ansvarligt for fremdriften af ledelses- og kompetenceaftalens leverancer gennem dialog med og understøttelse af projektlederne, koordinationsgruppen og styregruppen.

Programsekretariatet samler trådene på tværs af aftalen og har en tæt dialog med de enkelte projektledere om planlægning, sammenhæng og koordination på tværs, samt forberedelse af koordinationsgruppens og styregruppens møder.

Programsekretariatet har ansvaret for fremdriften af de samlede leverancer i overensstemmelse med de af styregruppen godkendte planer. Programsekretariatet udmønter koordinationsgruppens beslutninger og samler projektlederne til fælles møder for at understøtte den samlede planlægning og afrapportering og for at skabe blik for gensidige afhængigheder og synergier.

Programsekretariatet består af:

  • Christiane Stelling, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, programleder
  • Ida Hjorth Ahlmann Bøgestrand, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, programstøtte