Styregruppe for ledelses- og kompetenceaftalen

Styregruppen har det strategiske ansvar for ledelses- og kompetenceaftalen og træffer de endelige beslutninger om aftalens udmøntning og implementering.

Styregruppen har det strategiske ansvar for udmøntningen og implementeringen af ledelses- og kompetenceaftalen og dermed den endelige beslutningskompetence angående dette. Styregruppen mødes kvartalsvist.

Styregruppen godkender den overordnede retning, implementeringsplaner og kommissorier. Ligeledes forelægges status for projekternes fremdrift, og styregruppen træffer beslutning ved behov for ændringer i den overordnede retning og godkendte planlægning.

I styregruppen sidder:

  • Sisse Hjerrild, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, formand
  • Line Nørbæk, Finansministeriet
  • Kristian Heunicke, KL
  • Jonatan Schloss, Komponent
  • Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner
  • Ole Lund Jensen, Danske Regioner

Derudover deltager på ad hoc basis Beskæftigelsesministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.