Forum for Offentlig Topledelse

Forum for Offentlig Topledelse er et fælles topledernetværk på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Den offentlige sektor gennemgår i disse år en række vidtrækkende reformer. Det kræver et vedvarende fokus på god topledelse, hvis nye vilkår og muligheder skal udnyttes bedst muligt.

Forums ambition og formål er at:

  • Skabe grundlag for en fortsat debat om god offentlig topledelse i Danmark i regi af kodeks for god offentlig topledelse, strukturreformen og udviklingstendenser i øvrigt.
  • Drøfte fælles udfordringer og muligheder i og på tværs af den offentlige sektor.
  • Skabe anledninger til netværksdannelser på tværs af toplederkredsen.
  • Udfordre og inspirere toplederne gennem inddragelse af danske og internationale forskere.
  • Involvere nye topledere som ikke hidtil har haft mulighed for at deltage i arbejdet med kodeks for god offentlig topledelse. 

Forum for Offentlig Topledelse er igangsat af KL, Danske Regioner og Finansministeriet.