Bestyrelse

Forum for Offentlig Topledelse ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Danske Regioner og KL. I bestyrelsen deltager:

  • Departementschef Peter Stensgaard Mørch (formand), Finansministeriet
  • Administrerende direktør Kristian Vendelbo, KL
  • Administrerende direktør Adam Wolf, Danske Regioner
  • Departementschef Jens Brøchner, Skatteministeriet
  • Regionsdirektør Per Bennetsen, Region Sjælland
  • Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune og formand for KOMDIR.


Sekretariat
Bestyrelsen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner og KL. Sekretariatet varetager den daglige koordination og bidrager til det løbende projektarbejde.