Kontakt

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet c/o Medarbejder- og kompetencestyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Yderligere kontaktoplysninger

  • Medarbejder – og Kompetencestyrelsen: Chefkonsulent Lene Vognsen tlf. 3527 1214, lervo@medst.dk, eller fuldmægtig Camille Bank Johansen, tlf. 3227 1105, cabjo@medst.dk.
  • KL: Specialkonsulent Louise Angelo, 2682 5561, loua@komponent.dk eller Chefkonsulent Anders Christian Dyhr, tlf. 3370 3508, acd@kl.dk.
  • Danske Regioner: Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper mobil 2138 5620, hca@regioner.dk.