Gode råd til det hybride møde

Det hybride møde

Det hybride møde

Når halvdelen af teamet sidder hjemme, og halvdelen sidder fysisk sammen opstår der nye udfordringer ved mødeafholdelse. Her er nogle enkelte greb, du kan lade dig inspirere af, når du afholder møder, hvor nogle deltagere sidder sammen fysisk og andre sidder på afstand:

  • Det er en god idé, hvis mødelederen sidder i et rum for sig selv, således at der ikke kan tales direkte til deltagere i samme lokale. Derved mindskes forskellen mellem deltagere på distancen og deltagere, der er fysisk tilstede.

  • Hvis muligt, kan der med fordel bookes mindre lokaler til de medarbejdere, der fysisk er placeret i samme ejendom, så de ikke sidder mange i samme lokale, når møderne gennemføres.

  • Hav stadig øje for det virtuelle set-up. Prioriter øjenkontakt, husk at involvere deltagerne og overvej hvilke præsentationsmuligheder, du har.

  • Aftal på forhånd, hvordan man markerer, at man gerne vil tale. Er det fx bedst med håndsoprækning eller ved at markere i chatten? Vær bevidst om, at alle deltagere skal have samme mulighed for at bidrage ligeligt i mødet.

  • Vær opmærksom på ikke at forskelsbehandle ved fx at printe mødemateriale, servere morgenmad eller have en fysisk tavle/whiteboard, der præsenteres på. Tænk så vidt muligt over, at alle deltagere, uanset hvor de sidder, skal have samme oplevelse og resultat ud af at deltage på mødet.