Initiativer i ledelses- og kompetenceaftalen

Ledelses- og kompetenceaftalen består af 17 initiativer, der tilsammen skal sikre god ledelse, kompetente og motiverede ledere og medarbejdere og velfungerende arbejdspladser på tværs af den offentlige sektor.

Ledelses- og kompetenceaftalen består af i alt 17 initiativer. Initiativerne kan samles under tre overordnede temaer:

  • Styrket offentlig ledelse
  • Kompetente ledere og medarbejdere
  • Velfungerende og attraktive offentlige arbejdspladser

Tilsammen skal de 17 initiativer være med til at fremtidssikre den offentlige sektor, sådan at offentlige ledere og medarbejdere fortsat kan levere velfærd af høj kvalitet nu og fremover.

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte initiativer i ledelses- og kompetenceaftalen.

Udmøntning af initiativerne

Tolv af initiativerne er tværoffentlige. Det vil sige, at staten, KL og Danske Regioner udmønter dem i fællesskab. De tværoffentlige initiativer spænder over forskellige opgaveområder. For at sikre den rette faglige forankring, repræsenteres staten af forskellige aktører i de tolv initiativer:

  • Otte tværoffentlige initiativer er forankret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvoraf to udmøntes sammen med Finansministeriet
  • Fire tværoffentlige initiativer er forankret i hhv. Finansministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fire initiativer er sektorvise og udmøntes derfor individuelt i staten, regioner og kommuner. Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der er ansvarlig for at udmønte de fire sektorvise initiativer i staten.

Et enkelt initiativ implementeres udelukkende i staten og er ligeledes forankret i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

I figuren forneden fremgår et overblik over initiativer, og hvor initiativerne er forankret.

  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Andre
Tværoffentlig

Nationalt partnerskab om ledelse og kompetencer (med Finansministeriet)
Ledelsesuge (med Finansministeriet)
Ledelsesambassadør
Ledermobilitet mellem sektorer
Fællesoffentlig ledelsesevaluering
Direktionsforløb på tværs
Tværoffentligt kompetenceråd
Rotationsforløb

Motivationsundersøgelse (Finansministeriet)
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser (Undervisnings- og Forskningsministeriet)
Nationale brugertilfredshedsundersøgelser (Indenrigs- Og Boligministeriet)
Indsats mod sygefravær (Beskæftigelsesministeriet)

Sektorvis

Opfølgning på Ledelseskommissionens anbefalinger
Kompetenceprofiler for topledere
Udvikling af lederaspiranter og nye ledere

Serviceeftersyn af samarbejdssystemet (Samarbejdssekretariatet)
Statslig Styrket lederudvikling i staten  
Forankring af initiativer i Ledelses- og Kompetenceaftalen

For at sikre den rette koordinering og styring på tværs af initiativerne er der oprettet en programorganisering som du kan læse mere om under Programstyring af ledelses- og kompetenceaftalen.