Rotationsforløb

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i samarbejde udvikle rotationsforløb på tværs af den offentlige sektor, der har til formål at skabe øget sammenhæng i det offentlige og styrke offentlige ledere og medarbejderes kompetencer.

Målet med projektet er at gøre det nemmere for staten, kommunerne og regionerne at give deres ledere og medarbejdere mulighed for at rokere – i en kortere eller længere periode – mellem offentlige arbejdspladser og udveksle erfaringer, så de kan bidrage til at skabe sammenhæng og opbygge kompetencer og viden på tværs af sektorer.

Ved at lade de offentlige ansatte rokere, forventes det, at man som leder og medarbejder får bedre forståelse for den opgaveløsning som går på tværs af det offentlige. Det skal medvirke til en mere smidig opgaveløsning, så borgerne oplever en offentlig sektor der hænger sammen og derved leverer en bedre service. Samtidig ønsker parterne, at rotationsforløb skal medvirke til, at den enkelte får opbygget nye kompetencer og viden, ved at opleve hvordan andre løser relevante opgaver.

Om rotationsforløb

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om i fællesskab at udvikle konkrete modeller for rotations- og praktikforløb for ledere og medarbejde i den offentlige sektor. Modellerne er til brug for staten, kommunerne og regionerne og målrettes til de steder, hvor der er størst behov for at skabe øget sammenhæng i den offentlige sektor.

Parterne vil derfor undersøge og teste hvor og hvordan rotationsforløb giver bedst mening, så det skaber den ønskede effekt om bedre sammenhæng i opgaveløsningen og gør det nemmere for de offentlige arbejdspladser at tilbyde deres ledere og medarbejdere.

 

Kontaktperson

Mia Ebert Jørgensen
Fuldmægtig
Kontor for Ledelse og Arbejdsliv (LEA)
T   +45 35 27 11 35
E   miejo@medst.dk