Rotationsforløb

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i samarbejde udvikle rotationsforløb på tværs af den offentlige sektor, der har til formål at skabe øget sammenhæng i det offentlige og styrke offentlige ledere og medarbejderes kompetencer.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om i fællesskab at udvikle konkrete modeller for rotations- og praktikforløb for ledere og medarbejde i den offentlige sektor. Modellerne er til brug for staten, kommunerne og regionerne og målrettes til de steder, hvor der er størst behov for at skabe øget sammenhæng i den offentlige sektor. Målet er at gøre det nemmere for staten, kommunerne og regionerne at give deres ledere og medarbejdere mulighed for at rokere – i en kortere eller længere periode – mellem offentlige arbejdspladser og udveksle erfaringer, så de kan bidrage til at skabe sammenhæng og opbygge kompetencer og viden på tværs af sektorer.

 

Kontaktperson

Jacob Vinding Frederiksen
Projektleder
javif@medst.dk
35 27 11 38