Serviceeftersyn af samarbejdssystemet

I efteråret 2020 vil de statslige samarbejdsudvalg blive tilbudt en palette af nye stærke værktøjer til evaluering af deres eget arbejde. Værktøjerne er udviklet af det partsfælles Samarbejdssekretariatet og har til formål at hjælpe udvalgene til at sikre, at SU-arbejdet giver værdi for arbejdspladsen.

Statens arbejdspladser nyder godt af, at ledelse og medarbejdere taler godt sammen – både til hverdag og i større spørgsmål om arbejdspladsens udvikling. Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalget (SU) er den formelle ramme om denne dialog på statslige arbejdspladser.

Lokalt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende for at skabe en sund og velfungerende arbejdsplads. Dialog og medinddragelse styrker medejerskab og engagement, når beslutninger skal føres ud i livet, og er kernen i samarbejdsudvalgenes arbejde.

For at skabe værdi af arbejdet er ledelsens rettidige information til og inddragelse af medarbejderrepræsentanterne i forhold til ledelsesmæssige beslutninger alfa og omega. Det samme er medarbejderrepræsentanternes involvering af kollegaerne på arbejdspladsen. Forståelse af hinandens respektive roller samt indbyrdes tillid er tilsvarende afgørende for SU’s værdiskabelse.

Samarbejdssekretariatets palette af værktøjer til evaluering af SU-arbejdet er et tilbud til samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser, der sikrer, at udvalgets evaluering af eget arbejde inddrager alle vigtige facetter af SU-arbejder samt sætter fokus på værdiskabelsen for alle på arbejdspladsen og i sidste ende for samfundet og borgerne.

Om serviceeftersynet af samarbejdssystemet

Baggrunden for initiativet er en anbefaling fra Ledelseskommissionen om at sikre, at drøftelserne i SU og medindflydelse og samarbejdssystemet giver optimal værdi. De statslige overenskomstparter har besluttet at løfte denne drøftelse ind i det partsfælles Samarbejdssekretariat, der rådgiver og vejleder de statslige arbejdspladser i forhold til Samarbejdssystemet.

Samarbejdssekretariatet har på baggrund af en evaluering af anvendelsen af sekretariatets nuværende koncept udviklet en palette af værktøjer:

  • Et værktøj til screening
  • Redskab til selvevaluering af SU’s arbejde
  • Et tilbud om facilitering af evaluering

Følg med og deltag i debatten

 

Kontaktperson

Pia Lassen
Projektleder
piala@medst.dk
35 27 11 46