Tværoffentligt kompetenceråd

Regeringen, KL og Danske Regioner vil nedsætte et tværoffentligt kompetenceråd, der har til formål at skabe et styrket fundament for kompetenceudvikling af de offentlige ledere og medarbejdere.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et rådgivende, tværoffentligt kompetenceråd til at skabe et styrket og fælles fundament for offentlig kompetenceudvikling. Rådet skal bl.a. analysere og vurdere kompetencebehovene i den offentlige sektor i fremtiden. Staten, KL og Danske Regioner sekretariatsbetjener i fællesskab rådet.

 

Kontaktperson

Mette Baltzer Knudsen
Projektleder
mebak@medst.dk
35 27 11 39